مورد علاقه ها 0
موتور 5 کیلووات با موتور 186 ده اسب
موتور 5.5 کیلووات با موتور 188 دوازده اسب
موتور 6.5 کیلووات با موتور 190 چهارده اسب
موتور 7.5 کیلووات با موتور 192 شانزده اسب
موتور برق دیزل استارتی سه فاز 8.5 کیلوواتبا موتور 1100