• شیردوش : سیار
بیدون شیردوشی آلومینیومی؛
بیدون استیل در ظرفیت های مختلف؛
بیدون پلی کربنات مدرج - شفاف به همراه در؛
مخصوص جمع آوری شیر و یا نصب بر روی دستگاه شیردوش سیار؛

لوازم جانبی بیدون:
در پلی کربنات تخت مخصوص بیدون ایرانی؛
در پلی کربنات محدب مخصوص بیدون ترک؛
در استیل بیدون؛
در آلومینیومی بیدون؛
واشر لاستیکی در بیدون ایرانی و ترک؛
بیدون ظرفی آلومینیومی، استیل و یا پلی کربنات به حجم های متفاوت است که جهت جمع آوری شیر در دستگاه سیار شیردوشی و یا به صورت معمول جهت انتقال و نگهداری شیر در دامداری ها استفاده می شود.

بیدون های آلومینیومی و استیل به ظرفیت های زیر می باشند:

  • پنجاه لیتری
  • چهل لیتری
  • سی لیتری
  • بیست لیتری

بیدون های پلی کربنات معمولا ظرفیت های محدودتری دارند و مواقعی به کار می روند که دامدار علاقه دارد شیر دوشیده شده را مشاهده نماید. بیدون های پلی کربنات مدرج هستند و میتوان میزان شیر وارد شده و یا خارج شده از بیدون را کنترل نمود.

مدل دستگاه
شیردوش
سیار
دام
نوع دام
گاو ، گاومیش ، شتر ، بز ، گوسفند
محصولات مرتبط