favorite_border
مورد علاقه ها 0

مقالات دامپروری

تصویر پست

بررسی های سرپستان و ارتباط آن با دستگاه شیردوش

بدن دام و در رابطه با دستگاه شیردوشی وضعیت سرپستان ها و خود پستان، به دامدار مطالبی را در خصوص وضعیت دستگاه شیردوش گوشزد می کند. همه کارگران و کارشناسان شیردوشی می بایست با این زبان بدن دام آشنا باشند و در صورت مشاهده هر گونه علامت، موضوع را با سرویس کار دستگاه شیردوش در میان بگذارند. لطفا این مقاله کوتاه را بخوانید تا با برخی از این پیام ها آشنا شوید.

تصویر پست

نمره دادن به سرپستان و یا درجه بندی سرپستان

وضعیت سرپستان ها در گله های گاو شیری، جدا از مسایل مربوط به اصلاح نژاد، بیانگر واکنش دام به دستگاه شیردوشی و مدیریت گله نیز می باشد. اگر بعضی از شاخص های مربوط به سلامت سرپستان ها (که با امتیازدهی مشخص می شود)، بالاتر از حد مجاز باشد، می بایست در مدیریت شیردوشی تجدید نظر نمود و یا حتی برای خرید یک دستگاه شیردوش جدید تصمیم گیری کرد. لطفا این متن را مطالعه کنید.

تصویر پست

عوارض پستانی که در اثرضربات فیزیکی ایجاد می گردد

یکی از مسایلی که در دامداری ها باعث بروز بیماری های پستانی می شود، ضرباتی است که به عمد یا غیر عمدی به پستان دام وارد می شود. ضرباتی که بیشتر مواقع ناشی از ضعف در مدیریت و قابل پیشگیری است. تجمع دام و طراحی نادرست سالن ها از این دسته اند. لطفا این مقاله را مطالعه فرمایید.