favorite_border
مورد علاقه ها 0
توصیه می شود از روغن 10 با کیفیت برای پمپ خلا استفاده نمایید. روغن تصفیه شده منجر به دود کردن پمپ و پایین آمدن خلا خواهد شد.