favorite_border
مورد علاقه ها 0
سطل شیر بزغاله کربل آلمان؛
شیرنوش بزغاله 8 لیتری با شش سرپستانک؛
امکان تعویض سرپستانک ها در صورت خرابی و پاره گی؛
این سطل شیر به دو قسمت مساوی 4 لیتری تقسیم شده است که هر کدام دارای 3 سرپستانک می باشد؛

لطفا توجه داشته باشید که سطل شیر بزغاله برای بره قابل استفاده نمی باشد.
ظرف شیر بزغاله در دو نوع می باشد:
  1. شیرنوش با ظرفیت 1 لیتر و حجم کم جهت خوراندن شیر و یا شیر خشک مخصوص بزغاله به بزغاله های نوزاد که از مادر جدا شده اند.
  2. سطل مکانیسم دار ( همین محصول) که شیر توسط پستانک مخصوص توسط بزغاله مصرف می شود.

در سطل شیر مکانیسم دار 6 عدد سر پستانک بر روی سطل شیر نصب می شود. به این معنی که  6 راس بزغاله ( باکس نگهداری گروهی ) می توانند همزمان شیر موجود در سطل را مصرف نمایند. 

مزیت استفاده از سطل شیر مکانیسم دار در پرورش بزغاله ها، ایجاد ناودان مری در دام نوزاد و بهبود گوارش دام می باشد.

توجه داشته باشید که برای شستشو و ضدعفونی سطل شیر بزغاله می بایست کلیه قطعات باز و ضدعفونی شود. در زمان باز کردن مکانیسم پستانک، دقت کنید که توپی داخل آن گم نشود در این صورت دستگاه قابل استفاده نمی باشد.

در صورتیکه بزغاله، تازه متولد شده و نوزاد می باشد، برای شیرخوراندن به دام می بایست از شیرنوش استفاده شود.

پرورش بزغاله با شیشه و پستانک

شیرنوش وسیله ای است که به کمک آن به بزغاله هایی که به هر دلیل از مادر خود شیر دریافت نمی نمایند و یا اینکه از شیرخشک در تغذیه دام استفاده می شود، شیر خورانده می شود. کیفیت بدنه، ضامن طول عمر و تعداد دفعاتی است که می توان از یک شیرنوش استفاده نمود. کیفیت بالای سرپستانک نیز باعث دوام و ماندگاری بیشتر آن در دامداری می باشد.

در یک واحد پرورش گوسفند،وقتی تصمیم به پرورش مصنوعی بزغاله ها گرفته می شود اولین روشی که به ذهن پرورش دهندگان می رسد استفاده از شیشه و پستانک است . بزغاله ها در 5-3 روز اول ، هر 6 ساعت یکبار با استفاده از شیشه و پستانک تغذیه می شوند. بعد ازاین مدت بزغاله ها هر روز 3-2 دفعه با جایگزین شیر تغذیه میشوند.در این روش مقدار مصرف جایگزین شیر را به سهولت می توان کنترل نمود.اگر باگذشت زمان و همراه با رشد بزغاله مقدار خوراک جایگزین شیر و مدت تغذیه تغییر نکند پیش معده بزغاله ها با گذشت زمان بزرگتر شده و عوارض ناخواسته حاصل از پرورش نامناسب به چشم خواهد خورد. در پرورش با شیشه و پستانک می توان از شیر میش های دیگر نیز به عنوان منبع شیر استفاده نمود.

با توجه به حساسیت گروه سنی بزغاله به بیماری ها، شستشوی دقیق و کامل شیرخوران بسیار ضروری است و می بایست مورد توجه قرار گیرد.