favorite_border
مورد علاقه ها 0
زانو لاستیکی 30 به 30؛
زانو لاستیکی 40 به 40؛
زانو لاستیکی 50 به 50؛
زانو لاستیکی 30 به 50؛
زانو لاستیکی 40 به 50؛
زانو لاستیکی 50 به 50؛
لوله های استیل دستگاه شیردوش به کمک زانو لاستیکی و رابط لاستیکی با استاندارد خوراکی به شیشه شیر، شیشه رسیور و به خطوط اصلی و فرعی متصل می شوند. این زانوها در سایزهای مختلف و به اشکال مختلفی هستند و هر دستگاه (وستفالیا، روند شیردوش و یا سایر دستگاه ها) زانوها و اتصالات مربوط به خود را دارند.

محصولات مرتبط