مورد علاقه ها 0
پلاک گوش دو تکه؛
مدل سکه ای مناسب سگ؛
به صورت لیزر پرینت جهت یکسان سازی اعداد بر روی قسمت نری پلاک؛
وزن سبک و ماندگار بر روی گوش سگ؛
کوچک بودن سطح مقطع پلاک و حل مشکل جویده شدن پلاک توسط سایر حیوانات؛
پنس مناسب برای نصب این پلاک، اپلیکاتور پلمپی (پنس دو تکه میخ دار) فلزی و یا پلاستیکی می باشد.
امکان لیزر و چاپ حروف، به علت دایره ای بودن و کوچک بودن سطح مقطع، در این پلاک وجود ندارد.


شماره گوش نقش بسیار مهمی در شناسایی دام دارد و کلیه اطلاعات شناسنامه ای دام شامل اطلاعات والدین و شجره، بیماری ها، درمان، تولید مثل و کلیه وقایعی که در طول زندگی دام اتفاق می افتد بر مبنای شماره اختصاص داده شده به دام در برگه و یا نرم افزار مدیریت ثبت می گردد.

هر چند شکل ظاهری بیشتر شماره گوش های تولیدی یکسان می باشد، با این حال مواد تشکیل دهنده پلاک گوش به منظور ماندگاری در تمام طول عمر دام، بسیار اهمیت دارد.
همچنین می توان شماره سگ و موارد دلخواه را به راحتی بر روی این مدل پلاک گوش با لیزر چاپ نمود که ضمن صرفه جویی در وقت، شماره ها در مقایسه با ماژیک نویسی ماندگار تر خواهند ماند و گله یک دست تر و حرفه ای تر به نظر می رسد.


محصولات مرتبط