• شیردوش : ثابت
جهت شستشوی دستگاه شیردوش روندی و شیردوش های طرح روند؛
قطع جریان شیر هنگام دوشش و اجازه عبور شیر از شیلنگ ردکن و شیشه رکوردر؛
قطعات یدکی و لوازم جانبی؛
به همراه پایه استیل و قطعات لاستیکی؛
دیافراگم؛
دکمه بغل؛
کاسه بالا؛
کاسه زیر؛
کرپی؛
فنر؛
ممبرن قطعه ای است که جهت قطع جریان شیر از شیشه رکوردر به خط شیر عمل می نماید. با فعال کردن کلید رکوردر و آزادسازی جریان خلا در مببرن، دیافراگم ممبرن جمع می شود و به این طریق با بسته شدن شیلنگ رد کن یا شیلنگ زیر اسلیو، شیر در شیشه رکوردر باقی می ماند.

کلید رکوردر قطعه ای است که اجازه می دهد هوا از طریق شیلنگ مخصوص وارد آمپلی فایر و مببرن شود و یا جریان را قطع می کند. در صورتیکه هر یک از کلید رکوردر و یا دیافراگم ممبرن آسیب دیده باشد، خروج شیر از شیشه رکوردر با ایراد مواجه خواهد شد. 
مدل دستگاه
شیردوش
ثابت
دام
نوع دام
گاو
محصولات مرتبط