• شیردوش : ثابت
پمپ شیر 0.55 چهار پره؛
پمپ شیر 0.55 دو پره؛
پمپ شیر 1.1 چهار پره؛
پمپ شیر 1.1 دوپره؛

چک ولو پمپ شیر؛
فیبر و فنر و سرامیک پمپ شیر در سایز و مدل های مختلف؛
پروانه استیل پمپ شیر؛
فلنج استیل پمپ شیر؛
قاب پمپ شیر؛
روبند پمپ شیر؛
کفی استیل پمپ شیر؛
شیر بعد از دوشش و عبور از خرچنگی ها وارد لوله جمع آوری شیر و سپس در رسیور شیشه ای و یا رسیور استیل ذخیره می شود. با فرمان لول کنترل یا فلوسوئیچ، زمانیکه که سطح شیر به میزان تعریف شده ای برسد - پمپ شیر روشن می شود و شیر از رسیور تخلیه می گردد. شیر تخلیه شده با فشار از داخل فیلتر کاغذی عبور میکند و سپس وارد پلیت کولر و یا شیلنگ انتقال شیر می گردد.

بسته به حجم رسیور، ظرفیت دستگاه شیردوشی و تعداد واحد دوشنده، پمپ های شیر در اندازه های مختلفی تولید می گردند.
به صورت کلی بین پمپ شیر و برند دستگاه شیردوش ارتباطی وجود ندارد و می توان از پمپ شیر با ظرفیت مناسب برای هر نوع دستگاه شیردوشی استفاده نمود.
مدل دستگاه
شیردوش
ثابت
دام
نوع دام
گاو ، بز ، گوسفند
محصولات مرتبط