مورد علاقه ها 0
کش گردن رنگی جهت نشانگذاری و گروه بندی گوسفند و بز در بهاربندهای مختلف؛
امکان تفکیک و شناسایی در گله و مرتع از فاصله؛
جایگذاری سریع بر روی گردن بره و میش؛
نشاندار کردن گوسفند و یا بز حذفی و بیمارستانی؛
مقاومت نسبت به پارگی و فرسودگی؛
در پهنای 3 سانتی متری؛
پهنای بالا و فرو نرفتن در موی بز یا پشم گوسفند؛
تنوع رنگ و امکان تفکیک جنسیتی، نژادی؛
در 9 رنگ؛

این نوع کش بسیار مناسب برای دامدارانی است که به صورت مشترک دام های خود را توسط یک چوپان برای چرا به صحرا می فرستند. به این صورت که هر مالک، کش به رنگ مخصوص خود (مجهز به شماره گردنی) برای تفکیک از دیگر دامداران تهیه می نماید.

گوسفند و بز در دامداری صنعتی معمولا بر حسب میزان تولید و با توجه به متفاوت بودن جیره و خوراک مصرفی در بهاربند و یا سالن های متفاوتی نگهداری می شود.

از آنجاییکه دام ها در طول روز جهت امور مختلفی مانند تلقیح، شیردوشی، سم چینی و یا تشخیص آبستنی از سالن و آغل ها خارج می شوند و یا جهت چرا به مرتع برده می شوند، استفاده از شاخص های رنگی مانند کش گردن و یا پابند، یکی از سریع ترین راه ها برای شناسایی دام جهت قرار گرفتن در بهاربند صحیح می باشد.

با توجه به اینکه پابند گوسفند و پابند بز در ارتفاع پایینی قرار می گیرد و از راه دور و در زمان تجمع دام ها قابل تشخیص و دیده شدن نمی باشد، استفاده از کش گردن یکی از راه های سریع و مناسب جهت رفع نیاز تشخیص سریع دام می باشد.
نصب کش بسیار آسان است و این کار به راحتی، توسط یک نفر انجام می گردد.

کش گردن مدل باریک، در 10 رنگ متنوع ( + 2 رنگ ) و کش پهن 3 سانتی در 9 رنگ، امکان تفکیک بهاربند در گله های بزرگ ( مگا فارم) را فراهم می نماید.