favorite_border
مورد علاقه ها 0
  • جنس : پارچه - برزنت
کش گردن رنگی جهت نشانگذاری و گروه بندی گوسفند و بز در بهاربندهای مختلف؛
امکان تفکیک و شناسایی در گله و مرتع از فاصله؛
جایگذاری سریع بر روی گردن بره و میش؛
نشاندار کردن دام های حذفی و بیمارستانی؛
مقاومت نسبت به پارگی و فرسودگی؛
در پهنای 3 سانتی متری؛
جنس
جنس
پارچه - برزنت

گوسفند و بز در دامداری صنعتی معمولا بر حسب میزان تولید و با توجه به متفاوت بودن جیره و خوراک مصرفی در بهاربند و یا سالن های متفاوتی نگهداری می شود.

از آنجاییکه دام ها در طول روز جهت امور مختلفی مانند تلقیح، شیردوشی، سم چینی و یا تشخیص آبستنی از سالن و آغل ها خارج می شوند و یا جهت چرا به مرتع برده می شوند، استفاده از شاخص های رنگی مانند کش گردن و یا پابند، یکی از سریع ترین راه ها برای شناسایی دام جهت قرار گرفتن در بهاربند صحیح می باشد.

با توجه به اینکه پابند گوسفند و پابند بز در ارتفاع پایینی قرار می گیرد و از راه دور و در زمان تجمع دام ها قابل تشخیص و دیده شدن نمی باشد، استفاده از کش گردن یکی از راه های سریع و مناسب جهت رفع نیاز تشخیص سریع دام می باشد.
نصب کش بسیار آسان است و این کار به راحتی، توسط یک نفر انجام می گردد.

کش گردن مدل باریک، در 10 رنگ متنوع ( + 2 رنگ ) و کش پهن 3 سانتی در 5 رنگ، امکان تفکیک بهاربند در گله های بزرگ ( مگا فارم) را فراهم می نماید.