favorite_border
مورد علاقه ها 0
  • نوع دام : گاو
شاخ سوز گوساله از نوع حرارتی (هویه)؛
حذف شاخ در یک هفتگی پرورش گوساله؛
بدون نیاز به برق؛
استفاده آسان؛
قیمت مناسب؛
دام
نوع دام
گاو

در دامداری صنعتی به علت تماس مداوم پرسنل با گاو و نیز نزدیکی گاوها به یکدیگر وجود شاخ به هیچ عنوان پذیرفته نیست.

حذف شاخ به روش های مختلفی انجام می شود:


گاوها می بایست بدون شاخ باشند تا راحت تر مدیریت شوند و به یکدیگر و یا پرسنل دامداری آسیب نزنند. از آنجاییکه حذف شاخ در سنین بالا سخت و مستلزم مهار و ایجاد استرس در دام می باشد، بنابراین بهترین سن برای حذف شاخ در هفته های اول پرورش گوساله و زمانی است که شاخ جوانه زده است.

شاخ سوز حرارتی، از طریق داغ شدن بر روی شعله در این امر به دامدار کمک می نماید. 

بعد از شاخ سوزی، بهتر است تا چند روز دام مورد بازبینی قرار بگیرد تا عفونت های احتمالی سریع تر درمان شود.

محصولات مرتبط