favorite_border
مورد علاقه ها 0
  • نوع دام : گاو
سیم شاخ بری گاو؛
قابل استفاده با دسته سیم شاخ بر ایرانی از جنس استیل؛
حذف شاخ در گوساله و گاو بالغ از طریق بریدن شاخ؛
بدون نیاز به عمل جراحی ؛
محصول شرکت کروز آلمان؛
دام
نوع دام
گاو

در دامداری صنعتی به علت تماس مداوم پرسنل با گاو و نیز نزدیکی گاوها به یکدیگر وجود شاخ به هیچ عنوان پذیرفته نیست.

حذف شاخ به روش های مختلفی انجام می شود:

گاوها در دامداری صنعتی می بایست بدون شاخ باشند تا راحت تر مدیریت شوند و به یکدیگر و یا پرسنل دامداری آسیب نزنند. از آنجاییکه حذف شاخ در سنین بالا سخت و مستلزم مهار و ایجاد استرس در دام می باشد، بنابراین بهترین سن برای حذف شاخ در هفته های اول پرورش گوساله و زمانی است که شاخ جوانه زده است.

با این حال ممکن است دام های جدیدی خریداری شده باشند که شاخ سوزی نشده اند و یا شاخ سوزی اولیه به هر دلیلی موفقیت آمیز نبوده است. در این حالت دامدار می بایست در اولین فرصت اقدام به حذف شاخ گاو نماید. این کار توسط سیم شاخ بری که توسط دو دسته فلزی به کار گرفته شده است انجام می شود.


بهتر است فرایند حذف شاخ در دوران شیرخوارگی دام صورت بگیرد تا استرس کمتری به دام وارد شود، زخم سریعتر بهبود یابد و هزینه کمتری نیز بر دوش دامدار باشد.
در گوساله های نوزاد، شاخ سوزی توسط پماد شاخ سوز، شاخ سوز حرارتی، شاخ سوز برقی و کش قطع شاخ صورت می پذیرد. فرایند حذف شاخ به روش ساده تر، توسط شاخ سوز برقی و خارج کردن جوانه شاخ انجام می گردد.
محصولات مرتبط