favorite_border
مورد علاقه ها 0
  • جنس پلاستیکی
جهت جایگذاری سیدر وتو سیدر در واژن گوسفند؛
قابل استفاده برای دفعات؛
ضدعفونی آسان؛
کیفیت بالا؛
جنس
جنس
پلاستیکی

سیدر از جنس سیلیکون آغشته به پروژسترون طبیعی است که روزانه به میزان معین و ثابت (23میلـی گـرم) پروژسترون آزاد می کند. سیدر گوسفندي داراي 330 میلی گرم پروژسترون است و به وسیله اپلیکاتور مخـصوصی در واژن کار گذاشته می شود. پروژسترون هورمون طبیعی آزاد شده از جسم زرد تخمدان می باشد کـه پـس از تخمک گذاري باقیمانده فولیکول به جسم زرد تبدیل می شود و باعـث ادامـه و تـداوم آبـستنی خواهـد شـد.


وقتیکه پروژسترون بصورت مصنوعی وارد بدن دام می شود سبب فریب مکانیسم هاي کنترلی بدن می گردد و در نتیجه بدن حیوان ماده احساس می کند که حامله شده است، میش دچار فحلی نمی شود، وارد فاز تخمـک گـذاري نمی شود، زمانی که منبع پروژسترونی کاملا برطرف یا حذف می شود بدن احساس می کند که دیگر آبستن نیـست و در یک دوره زمانی معین و مشخص تخمک گذاري را شروع می نماید. این مواد عملکرد جـسم زرد تخمـدانی را تقلید می کنند.

موارد مصرف سیدر:

  • کنترل همزمانی فحلی
  • اوولاسیون در داخل و خارج از فصل جنسی
  • افزایش دوقلو زایی


موارد منع مصرف سیدر:
درگوسفند هایی که به دلیل بیماري یا استرس غذایی داراي شرایط بدنی ضعیفی هستند استفاده نشود.


زمان پرهیز از مصرف سیدر:
دوره منع مصرف براي شیر و گوشت وجود ندارد اما قبل از ذبح دام سیدر را خارج نمایید .


شرایط نگهداري سیدر:

در درجه 30-25 درجه سانتیگراد و دور از دسترس اطفال نگهداري شود.

بسته بندي سیدر:

هر بسته حاوي یک سیدر می باشد.

نحوه سیدر گذاری:

  • اپلیکاتور را قبل از جایگذاری سیدر با مایع ضدعفونی کاملا شستشو دهید.
  • واژن دام را با دستمال یک بار مصرف تمیز کنید.
  • از دستکش لاتکس برای انجام عملیات سیدرگذاری استفاده کنید.
  • از اپلیکاتور شرکت سازنده سیدر استفاده شود.


اپلیکاتور را با لوبریکانت مخصوص دامپزشکی لیز می کنیم. دم یا دنبه را بالا نگه میداریم، لب فرج را باز می کنیم و بعد از رد کردن سر اپلیکاتور محتوی سیدر از فرج گوسفند، آنرا با شیب اندکی (۳۵-۴۵ درجه) به سمت بالا وارد واژن می کنیم و به آرامی در داخل واژن حرکت می دهیم تا به انتهای فرج برسیم. سپس پیستون اپلیکاتور را فشار می دهیم تا سیدر را در واژن آزاد کند و بعد اپلیکاتور را به آرامی خارج می کنیم.

محصولات مرتبط