favorite_border
مورد علاقه ها 0

دمپر پمپ خلا چه کاربردی دارد؟

تمامی پمپ های خلا دارای لوله خروجی هوا می باشند. به این معنی که پس از مکیده شدن هوا از خطوط شیردوشی، هوا از طریق لوله ای از پمپ خارج می شود.

در انتهای لوله خروج هوا، قطعه ای به نام دمپر جایگذاری می شود که این دمپر همانند شیر یک طرفه از جریان معکوس هوا به داخل پمپ جلوگیری می کند. در حالت عادی در اثر حرکت روتور و خروج هوا از پمپ، دمپر خود به خود باز می شود و اجازه خروج هوا را می دهد و سپس در زمان خاموش شدن پمپ و قطع جریان خروجی هوا، دمپر به حالت اول و بسته باز می گردد و از ورود هوا یا اشیاء به داخل پمپ جلوگیری می کند.

گاهی در اثر قطع ناگهانی برق در سالن شیردوشی، پمپ خلا از کار می افتد. در این زمان به علت وجود فشار منفی در سیستم شیردوشی، هوا به سرعت از محیط وارد پمپ وکیوم می شود. این جریان معکوس هوا سبب توقف ناگهانی حرکت روتور پمپ و چرخش روتور در جهت معکوس می گردد. حرکت در جهت برعکس باعث خرد شدن فیبرها، ترک خوردن پوسته پمپ و آسیب شدید به پمپ می شود. بنابراین با نصب دمپر بر روی لوله خروجی در صورت قطع برق و یا هر عاملی که منجر به توقف پمپ گردد از بروز این مساله پیشگیری به عمل می آید.

784
0
 
3
دیدگاه ها