favorite_border
مورد علاقه ها 0

کنترل های ساده دستگاه شیردوش

دو علت اصلی مشکلات دستگاه شیردوش عبارتند از :

در ادامه، ده پیشنهاد برای کنترل بهتر دستگاه شیردوش عنوان شده است.


الف) کنترل در زمان دوشش

یک- وضعیت سرپستانها
سرپستانها می بایست پس از دوشش به اندازه قبل از دوشش نرم و انعطاف پذیر باشند.
• دستگاه شیردوشی علت اصلی بیماری هایپرکراتوزیس می باشد (این عارضه در نتیجه ی وکیوم بالا، دوشش بیش از حد، استفاده از لاینر نامناسب و یا کم کیفیت، جایگذاری نادرست لاینر یا تنظیم نبودن عملکرد پولساتورها ایجاد میشود).

دو- دوشش کامل دام ها
• اگر خرچنگی ها به درستی کار کنند، پس دوشی کمتر از 0.3 لیتر به ازای هر گاو می باشد. مشکل زمانی است که در پس دوشی به ازای هر راس گاو بیش از 0.5 لیتر شیر دوشیده شود. دوشش ناکافی دام باعث افزایش سل کانت و تعداد سلول های پستانی می شود. (برای اطلاعات بیشتر این مقاله را مطالعه نمایید)
• بیشترین علل دوشش ناکافی عبارتند از :
  1. کیفیت یا مدل نامناسب لاینر،
  2.  مناسب نبودن لاینر در مقایسه با خرچنگی،
  3.  سبک بودن خرچنگی،
  4.  اتصال نامناسب خرچنگی ها به پستان به علت کوتاه یا بلند بودن شیلنگهای شیردوشی،
  5.  پیچ خوردن شیلنگ های شیر و شیلنگ های هوا،
  6.  اتصال از محل نامناسب نسبت به نحوه ایستادن دام 
  7. بالا بودن میزان خلا

سه- دفعات لیزخوردن و افتادن لاینرها از پستان
• مشکل زمانی است که بیشتر از 5 تا 10 مورد لیزخوردگی و یا افتادن خرچنگی به ازای هر 100 راس گاو دوشا مشاهده شود. بیشترین دلیل افتادگی و یا لیز خوردن لاینرها، وضعیت نامناسب خرچنگی ها نسبت به پستان و اتصال نادرست آنها می باشد.
• سنگین بودن و نامناسب بودن ظرفیت خرچنگی، متعادل نبودن وزن در خرچنگی و بسته بودن منفذ خرچنگی از علل دیگر این مساله می باشد.

چهار- زمان دوشش برای هر راس گاو
• به طور میانگین، میزان 10 لیتر شیر در هر 5 دقیقه و 15 لیتر شیر در 6 دقیقه از گاو دوشیده می شود و برای هر 5 لیتر یک دقیقه به این زمان افزوده می شود. کمتر بودن میانگین گله از زمان استاندارد می تواند بیانگر مشکل در تجهیزات و یا مدیریت شیردوشی باشد.

ب ) کنترل دستگاه شیردوش در زمانی که روشن است اما دوشش انجام نمی شود

یک- ضربان
• بیشترین مشکل در ضربان، ناشی از ترک خوردگی و شکاف در لوله های هوا، اجسام خارجی در پولساتور ( گردوخاک، شن، کاه، ذرات خوراک و حشرات)، روی دریچه ها و محل های ورود و خروج هوا می باشد.
• به عنوان اولین کنترل، به صدای هر پولساتور با دقت گوش کنید تا متوجه یکسان نبودن دوشش واحدهای دوشنده شوید. صدای ورود هوا به لوله های خروجی می بایست معمولی و متناوب باشد.
• بررسی کنید که آیا لاینرها با توجه به عملکرد پولساتورها به طور کامل باز و بسته می شوند. برای فهمیدن عملکرد صحیح، خرچنگی را جهت دوشش فعال کنید و با وارد کردن شست خود در لاینرها ضربان ها را کنترل نمایید.

دو- تنظیم خلا
درجه های نشانگر خلا بیشتر دامداری ها دقیق نیستند. بعضی مواقع سوزن نشانگر گیر می کند و بالاتر از 45 تا 50 کیلو پاسکال حرکت نمیکند. میزان خلا سیستم را با یک نشانگر دیگر که از صحت آن مطمئن هستید کنترل کنید.
پمپ خلا می بایست ظرفیت ذخیره کافی داشته باشد. میزان خلا را زمانی که همه خرچنگی ها در حال دوشش هستند کنترل کنید. در صورتیکه میزان نوسان خلا کمتر از 2 کیلو پاسکال بود، میزان خلا ذخیره شده کافی می باشد.
• تنظیم کننده خلا نیاز به کنترل، نظافت و نگهداری دارند تا حداکثر عملکرد را داشته باشند.

پ) کنترل دستگاه زمانی که خاموش است

یک- لاینرهای شیردوشی
• لاینرها می بایست کاملا در شل ها قرار بگیرند و به خوبی در آن جایگذاری شوند تا دچار پیچ خوردگی نگردند. دهانه لاینر نمی بایست توسط شل آسیب دیده باشد.
• قسمت انتهای لاینر که به خرچنگی متصل می شود نمی باید دارای ترک خوردگی باشد. همچنین دهانه لاینر می بایست صاف و بدون برجستگی و یا خوردگی باشد.

دو- خرچنگی
• منفذ تعبیه شده بر روی خرچنگی می بایست تمیز و باز باشد. در صورت مسدود بودن، با سوزن مسیر عبور هوا را تمیز نمایید.

سه- شیلنگ های شیر، اتصالات، شیلنگ های کوتاه شیر و هوا
• شیلنگ ها می بایست برای ترک خوردگی ، پارگی و یا هرگونه تغییری در محل اتصالات به واسطه پیچ خوردگی و تخریب بافت شیلنگ به واسطه جدب چربی ها، بررسی شوند.

چهار- لوله های شیر
• رایج ترین خطا در خصوص لوله ها، سایز نادرست، شیب غیراصولی، فرورفتگی و خوردگی می باشد.

لطفا انواع دستگاه شیردوشی را از اینجا مشاهده نمایید.

254
0
 
1
دیدگاه ها