favorite_border
مورد علاقه ها 0

چه مقدار شیر در روز از دست می دهید؟

کار شیردوشی عملیاتی بسیار عادی است. در واقع ما اصلا به آن فکر نمی کنیم. گویا خود به خود اتفاق می افتد. اما در واقع فرایند شیردوشی می بایست در راس توجه قرار گیرد و موارد زیر از جمله توصیه هایی است که برای آماده سازی پستان قبل از دوشش باید هدف گذاری شود:

  1. در زمان مستقر شدن دام در جایگاه دوشش، حداقل ده ثانیه سرپستان ها تحریک فیزیکی شوند.
  2. حداکثر 60 تا 90 ثانیه بعد از لمس پستان (ناشی از شستشو و یا رگ زدن) خرچنگی ها متصل شوند. 
  3. شیردوشی به گونه ای مدیریت شود که موارد 1 و 2 برای اولین و آخرین گاو گله به صورت یکسان رعایت شود.
  4. خرچنگی ها زمانی جدا شوند که نیم تا 1 فنجان شیر در پستان ها باقی مانده باشد.


در نظر داشته باشید که دو فاکتور زود دوشیدن و دیر دوشیدن، هر دو باعث کاهش میزان شیر دریافتی از دام می شوند. به این معنی که می بایست اجازه دهیم هورمون اکسی توسین بر روی سلول های پستانی عمل کرده باشد و از طرف دیگر دوشش را آن قدر به تاخیر نیاندازیم که شیر گاو رها نشود.

در یک مطالعه در 64 دامداری، در بیش از 30 درصد گاوها و در 34 درصد از دامداری ها شیردهی دوفازی مشاهده گردید.

شیردهی دوفازی زمانی ظاهر می شود که در هنگام اتصال خرچنگی به پستان دام، هنوز اکسی توسین بر روی سلول های پستانی اثر نکرده باشد. به بیان دیگر، دام ها دیرتر به حداکثر سرعت خروج شیر از پستان می رسند. در یک گله صنعتی، هدف آن است که کمتر از 10 درصد گاوها شیردهی دوفازی را تجربه کنند.


نتیجه شیردهی دوفازی، گاوهای ناآرام و جمع شدن خون در سرپستان در خلال وجود خلا بدون تغییر در جریان شیر می باشد که هنوز علت آن مشخص نشده است. شیردهی دوفازی می تواند سبب سخت شدن سرپستان ها شود و این قابلیت را دارد که منجر به کاهش تولید شیر گردد.

در یک تحقیق، در گاوهایی که شیر خود را تا 30 ثانیه بعد از اتصال خرچنگی ها آزاد کردند (شیردوشی شدند)، شیردهی دوفازی مشاهده نگردید. هنگامیکه این زمان بین 30 تا 59 ثانیه بود، تولید شیر 1.8 کیلوگرم کاهش یافت و زمانیکه این تاخیر بیش از 60 ثانیه باشد، میزان افت شیر حدود 3 کیلوگرم خواهد بود.


آیا ما در حال از دست دادن شیر گاوها هستیم؟ و سوال اینجاست که برای شیرِ دوشیده نشده چه اتفاقی می افتد؟ آیا در بهاربند از پستان گاو بر روی زمین چکه می کند؟

بیان می شود که شیردهی دوفازی زمانی بروز میکند که زمان ناکافی به آماده سازی پستان اختصاص داده شود. ظاهرا ما در تحریک پستان و دادن زمان کافی به پستان قبل از دوشش اهمال میکنیم.

چرا این اهمال در زمان دوشش رخ میدهد؟ آیا شما برای پیشگیری از ندوشیده شدن تمام شیر گاو برنامه مشخصی دارید؟ آیا زمان تحریک پستان و شروع دوشش در سالن شیردوشی شما رعایت می شود؟ 

اگر شما برنامه مدون و استانداردی برای دوشش خود دارید ولی زمان ها بر اساس دانسته ها رعایت نمی گردد شاید یکی از علل آن، وجود کارگر کمتر و یا بیشتر از تعداد مورد نیاز در چال شیردوشی باشد.


توجه داشته باشید که بازآموزی و آموزش دادن به کارگرهای شیردوشی بسیار مهم است و می بایست همیشه مورد توجه قرار گیرد. هیچ زمان، آموزش کارگران شیردوشی نمی بایست متوقف شود.

اگر دامداری شما برای تولید شیر تاسیس شده است، شیردوشی شما یکی از مهمترین نقاط دامداری است و کارگران آن می بایست حرفه ای ترین ها باشند.

1107
0
 
2
دیدگاه ها