favorite_border
مورد علاقه ها 0

عملیات دوشش در سالن شیردوشی شما به چه میزان در حد استاندارد است ؟

دام ها می بایست در هر وعده شیردوشی، در آرامش، کامل و سریع دوشیده شوند. بهترین معیار نظارت بر عملکرد سالن شیر دوشی، تولید شیر به ازای هر واحد دوشنده در یک ساعت است.

همواره باید از خود بپرسید در دامداری شما، تولید شیر به ازای هر واحد دوشنده در یک ساعت چقدر است و چگونه می توان آن را بهبود داد؟

تنها و بهترین روش بهبود میزان شیر، کاهش زمان آماده کردن اولین گاو بلافاصله به محض قرار گرفتن در اولین جایگاه سالن شیر دوشی است.

هدف اصلی، داشتن روند یکنواخت و تعریف شده ای است که منجر به کاهش زمان تماس با سرپستانک شود. زمان تماس به زمانی اطلاق می شود که سرپستانک ها رگ زنی می شوند، تمیز می شوند، با حوله خشک می شوند و برای دوشش و اتصال خرچنگی ها آماده می شوند.

در گاو، واحدهای دوشنده و لاینرها، باید تقریبا 90 ثانیه بعد از اولین تماس دست با سرپستانک در طی روند آماده سازی دام برای دوشش، متصل شوند.

گفته می شود برای یک گله با دو بار دوشش در روز، باید بیش از 59 لیتر به ازای هر واحد در ساعت و برای گله ای با سه بار دوشش، بیش از 45 لیتر به ازای هر واحد در ساعت شیر دوشیده شده باشد (این مقدار در هر دامداری متفاوت می باشد).

اگر سیستم شیر دوشی شما وسیله سنجشی ندارد که این عدد را در پایان شیردوشی گزارش کند، می توانید به راحتی تولید شیر به ازای هر واحد در ساعت را با ثبت کل زمان دوشش، تقسیم کل تولید شیر بر زمان لازم برای شیر دوشی به ساعت و سپس تقسیم این عدد بر تعداد واحدهای دوشش در سالن، محاسبه کنید.


این نوشتار از مجله شرکت نولان خلاصه و اقتباس شده است.

808
0
 
2
دیدگاه ها