favorite_border
مورد علاقه ها 0

توجیه اقتصادی ثبت مشخصات در گوسفندداری صنعتی

بسیار اهمیت دارد که بدانیم میش ها و یا بزهای گله از نظر آبستنی در چه وضعیتی هستند. رکوردها می بایست ثبت شوند، دام ها به صورت انفرادی شناسایی و پلاک گذاری شوند و تمام اطلاعات مدیریتی، پرورشی و درمانی درج شود. مهمتر از ثبت اطلاعات، مدیر فارم یا کارشناس گله است که می بایست داده ها را آنالیز و نتیجه گیری کند.
در مثال عملی زیر به خوبی مشاهده می کنید که بررسی آبستنی و کنترل داده های یک گله گوسفند، چگونه منجر به شناسایی ضرر بزرگی شده است که دامدار بدون اطلاع متحمل آن شده است.

(قیمت ها مربوط به نیمه دوم سال 1396 می باشد)

در یک گله مولد 800 راسی، به مدت 20 ماه تمامی اطلاعات مربوط به تلقیح، قوچ اندازی، سونوگرافی و سایر موارد پرورشی و تولیدمثلی ثبت می شود.
در تست آبستنی که در تاریخ ششم بهمن 96 انجام شد، از 670 راس میش سونوگرافی شده، تعداد 601 راس آبستن و تعداد 69 راس نیز غیر آبستن تشخیص داده شدند.

داده ها نشان میدهد از تعداد 69 راس دامی که غیر آبستن تشخیص داده شده بود. 23 راس میش در طی 3 دوره همزمان سازی، هیچ زمان آبستن نشدند و زایشی برای آنها ثبت نشده بود.

از آنجایی که:
هزینه هر راس میش در روز 1000 تومان،
و هزینه هر مرحله همزمانی با سیدر یا اسفنج به مبلغ 25000 تومان می باشد،
در مجموع در طی مدت 20 ماه، هزینه نگهداری هر راس میش 675000 تومان می باشد.

اگر میانگین وزن هر راس میش را 55 کیلوگرم در نظر گرفته شود و بهای فروش هر کیلو گوشت گوسفند زنده 13000 تومان باشد، قیمت فروش هر راس میش برابر 715000 تومان است.

در مثال واقعی بالا، دامدار برای 23 راس میش صرفا فضایی برای زندگی فراهم کرده بود بدون آنکه این دام ها درآمدی نصیب او کنند. چه بسا با شناسایی زودتر آنها در سال های قبل و جایگزینی با دام های بارور می توانست چند میلیون تومان درآمد ناشی از بره گیری و فروش آنها را که از جیب او رفته است را برای خود حفظ کند.

اکنون به خوبی متوجه ضرر پنهان ناشی از عدم شناسایی دام های غیر آبستن در گله های بزرگ می شویم. میش هایی که در طی یک سال آبستن نمی شوند و زایشی ندارند باید به صورت اختیاری حذف شوند.

این اعداد و اطلاعات همه گی واقعی است! در گله شما نیز احتمالا موارد مشابهی وجود دارد. دام هایی که صرفا مصرف کننده هستند و شما از وجود آنها اطلاعی ندارید.

دامداری یک علم است و هر علمی پیش نیازهایی دارد. اگر گله شما فاقد سیستم شناسایی و ثبت اطلاعات است هر چه زودتر جلوی ضررهای پنهان خود را بگیرید. داشتن کارشناس و آنالیزور داده های گله، یک عمل لوکس به حساب نمی آید. یک ضرورت است. لطفا مواظب پول خود باشد.


این مقاله حاصل گفتگو با آقای " مهندس داود حاجیلری - کارشناس ارشد اصلاح نژاد دام می باشد و توسط آقای مهندس امیر درویش نوری کارشناس دامپروری تنظیم شده است.
529
0
 
2
دیدگاه ها