favorite_border
مورد علاقه ها 0

مدیریت مالی گاوداری شیری

اکثر واحدهای گاوداری، علی رغم سابقه طولانی فعالیت خود، با مشکلات فنی یا مالی زیادی مواجه اند، مشکلاتی که به دلیل اهمیت ندادن مدیریت این واحدها به محاسبه شاخصهای عملکرد، از دید آنها مخفی مانده است. مدیران واحدهای گاوداری بر حسب روشهای سنتی، وجود مشکل را موقعی احساس می کنند که در پرداخت هزینه ها دچار مشکل شده باشند و اصطلاحا کار از کار گذشته است.

مدیران واحدها به دلیل اندازه نگرفتن نتایج عملیات و عدم توجه شاخص های عملکرد مزرعه خود، قادر به تشخیص به موقع مشکلات و چاره جویی برای آنها نیستند. محاسبه شاخص های عملکرد و سنجش میزان موفقیتها براساس آنها، برای اداره موفق هر واحد تجاری، از جمله گاوداریها، ضروری است.


شاخصهای مالی و فنی هر دو به یک موضوع، ولی به زبان خاص خود، اشاره دارند و ممکن است پیام آنها با یکدیگر مطابقت نداشته باشد. از آنجا که هدف اصلی از تشکیل و اداره هر واحد تجاری، نیل به اهداف مالی است و شاخصهای مالی میزان توفیق در نیل به این اهداف را روشن تر نشان میدهند، پس نباید اندازه گیری شاخصهای مالی برای مدیرت مزرعه را دست کم گرفت. ارزیابی و مقایسه عملکرد، زمانی کامل و جامع خواهد بود که براساس کلیه شاخصها اعم از مالی و فنی صورت گرفته باشد.
از مهمترین اهداف هر واحد گاوداری شیری افزایش تولید شیر می باشد. یکی از راهها برای دست یافتن به این مهم، بالا بردن مصرف خوراک در گله شیری با روشهای مختلف از قبیل افزایش دفعات خوراک دهی، افزودن مکمل های خوش خوراک و غیره می باشد. به طوریکه انتظار می رود یک گاو شیری با مصرف خوراک متعادل بیشتر، شیر بیشتری تولید نماید. با افزایش میران خوراک قیمت تمام شده افزایش یافته و قیمت تمام شده شیر تحت تاثیر قرار می گیرد. بنابراین هزینه خوراک رابطه مستقیمی با تولید شیر دارد، اگرچه تولید شیر بیشتر لزوما رابطه ای با افزایش سود واحد گاوداری ندارد.

در این راستا مدیریت جهت دار تولید موفق با استفاده از اطلاعات و شاخصهای عملکرد، بیشترین تولید را با استفاده از ورودیها به دست می آورد.


رصد کردن عملیات مالی و بهره وری مالی بر اساس یک پایه متداول، ضروری است.


برای پایداری اقتصادی یک گاوداری به خصوص در شرایط بحرانی از قبیل قیمت پایین شیر، قیمت بالای خوراک و یا هردو، 
درآمد مازاد بر قیمت خوراک IOFC یکی از بیشمار شاخصهای عملکرد مالی است که می تواند به تصمیم گیری مناسب مدیران گاوداری کمک نماید.

IOFC به درآمد شیر پس از کسر خوراک خریداری شده برای تولید شیر اطلاق می شود. به طور خلاصه IOFC درآمد خالص پس از پرداخت قیمت خوراک می باشد. عوامل پنهانی تعیین کننده موثری در تفسیر IOFC وجود دارد. که می توان به مواردی از قبیل ترکیب گله و وضعیت سلامت دامها اشاره نمود. بنابراین به نظر میرسد که با توجه به شرایط فنی و امکانات، محاسبه IOFC بایستی به صورت انفرادی و تعمیم آن به گله صورت گیرد و یا برای کل گله انجام شود و سپس به هر گاو اختصاص یابد. 

علاوه بر IOFC شاخصهای عملکرد بیشماری از قبیل پرورش یک راس گاو شیری، درصد حاشیه فروش، سرمایه درگردش، درصد حاشیه ایمنی سود، نسبتهای سودآوری و ... وجود دارند که می توانند مدیران واحدها را در تصمیم گیری یاری نمایند. برای محاسبه این پارامترها ثبت اطلاعات ضروری و لازم می باشد. 

تعدیل هزینه خوراک با توجه به تولید و کنترل هزینه ثابت و متغییر، کلید مدیریت مالی موفق است. به طور کلی هر واحد گاوداری نیازمند سیستم داده پردازی می باشد که بتواند مواردی از قبیل: توصیف و تحلیل رویدادهای مالی بر واحدهای گاوداری و ارائه گزارش، ارائه اطلاعات قابل اعتماد، انطباق اصول عمومی حسابداری با سیستم مالی گاوداری، ارائه اطلاعات مالی با کیفیت بالا، محاسبه شاخص های مالی عملکرد، پیش بینی وضعیت مالی در آینده و اطلاع رسانی پیش از وقوع مشکلات مالی و تعیین سود یا زیان گاوداری را تهیه نماید و جهت تصمیم گیری به مدیران دامداری ارائه دهد. رمز موفقیت یک واحد تولیدی اتخاذ بهترین تصمیمات بر پایه اطلاعات صحیح و شرایط اقتصادی است.


گردآورنده: مهندس مهدی نیکمرد (کارشناس ارشد علوم دامی)

لطفا جهت تماس با کارشناسان شرکت و آنالیز گله خود، در فرم پایین صفحه ثبت نام کنید و در قسمت توضیحات درخواست خود را بیان نمایید.
برچسب ها:

مدیریت گله

712
0
 
1
دیدگاه ها