favorite_border
مورد علاقه ها 0

عوامل مستعد کننده ورم پستان در خلال شیردوشی

آماده سازی نادرست و خشن پستان قبل از شیردوشی مانند:

 • ایجاد سر و صدا و زدن دام و ایجاد استرس هنگام ورود به شیردوشی
 • فشار زیاد آب در زمان شستشوی پستان پیش از دوشش
 • خیس کردن تمام پستان
 • رگ نزدن (پیش دوشی نکردن) و دوشش گاو مبتلا یا مشکوک به ورم پستان
 • عدم ضدعفونی سر پستان ها پیش از اتصال لاینر و ورود آلودگی به لاینر و انتقال به دام بعدی

رفتارهای نادرست در حین شیردوشی مانند:

 • جدا کردن خرچنگی در زمان وجود خلا و پیش از قطع خلا
 • عدم دوشش کامل و پاکدوش نشدن دام ها
 • دیر جداکردن خرچنگی ها و دوشش بیش از حد دام
 • هوا کشیدن لاینر
 • اذیت کردن و ترساندن گاو در حین دوشش
 • ایجاد استرس هایی مانند شماره زنی و انداختن کش گردن در حین دوشش
 • ضدعفونی نکردن سرپستان ها بعد از دوشش
 • ضربه خوردن دام با تجهیزات شیردوشی به علت بی دقتی کارگر شیردوش
استفاده از تجهیزات نامناسب مانند:
 • لاینر شیردوشی ارزان قیمت و بدون کیفیت 
 • لاینر شیردوشی مستهلک
 • سرویس نکردن دستگاه و نوسان خلا
 • قدیمی بودن شیلنگ های هوا و خروج خلا از سیستم
 • نصب دستگاه شیردوشی غیراستاندارد
 • خرابی پمپ خلا و کافی نبودن خلا در سیستم
 • تنظیم نبودن پولساتورها
359
0
 
1
دیدگاه ها