مورد علاقه ها 0
  • جنس : پلاستیکی
  • نوع دام : گاو
ظرف دیپ کاپ غیر قابل برگشت یک شیلنگ
ظرف دیپ کاپ غیر قابل برگشت دو شیلنگ کرال
جهت ضد عفونی پستان گاو، گوسفند و بز قبل و بعد از دوشش
مناسب ترکیبات کلردار (پری دیپ) و یده (پست دیپ) جهت ضد عفونی سر پستان
تولید ایران

در دیپ کاپ دو شیلنگ، مایع ضدعفونی کننده با سرعت بیشتری نسبت به نوع تک شیلنگ از مخزن خارج می شود و سرعت ضدعفونی سرپستان ها افزایش می یابد.
جنس
جنس
پلاستیکی
دام
نوع دام
گاو
دیپ کاپ ظرفی پلاستیک است که جهت ذخیره مواد ضدعفونی کننده و فرو نمودن نوک پستان گاو در داخل آن قبل و بعد از دوشش دام استفاده می شود. این وسیله به اشتباه تیت کاپ نامیده می شود. محلول تیت گارد که بعد از دوشش استفاده می شود در ظرف دیپ کاپ ریخته می شود.

جدای از موارد استثناء مثل سل و لپتوسپیروز، بقیه عوامل ایجاد کننده ورم پستان از طریق کانال سرپستانک وارد پستان می شوند. گاوها دارای چندین اهرم بسیار موثر برای کاهش ریسک ورود عفونت از طریق سرپستانک می باشند. حتی عفونت هایی که با وجود فاکتورهای دفاعی کانال سرپستانک وارد پستان می شوند، معمولا بوسیله سیستم های دفاعی داخل در پستان مغلوب می گردند.
مکانیسم های دفاعی در برابر عوامل ایجاد کننده ورم پستان، شامل عوامل دفاعی سرپستانک و عوامل دفاعی خود پستان است.

عوامل دفاعی سرپستانک:
  • پوست سالم پستان
  • مکانیسم های بسته شدن کانال سرپستانک
  • باکتریها به دلیل چسبیدن به بافت کراتینی داخل کانال سرپستانک، در شیردوشی بعدی شسته شده و از پستان خارج میشوند.

سیستمهای دفاعی سرپستانک:

سرپستانک دارای یک سری سلولهای پوششی است و سطح آن حاوی سلول های مرده ای است که با کراتین پر شده است و در صورت سلامت، از رشد باکتری ها جلوگیری به عمل می آورد. بعلاوه، اسیدهای چرب موجود بر روی پوست سرپستانک، خاصیت جلوگیری از رشد باکتری را دارند. اما از آنجاییکه این اسیدهای چرب با شستشوی مرتب پستان بوسیله مواد پاک کننده، از روی پستان پاک می شوند، به همین دلیل مقاومت طبیعی پوست سرپستان اندکی کاهش می یابد.

پوست سالم و طبیعی سرپستانک ممکن است دچار بریدگی، ترک، برش، کوفتگی، زگیل، ضایعات آبله و سایر مشکلات شود و باکتری ها می توانند بر روی سطح پوست سرپستانک تکثیر شده و به صورت یک مخزن برای عفونت های ورم پستان درآیند. طبیعی است که سرعت شیردوشی از سرپستانک هایی که دچار خشک شدگی و ترک خوردگی هستند به علت ایجاد درد در دام کمتر از حالت عادی است. از سوی دیگر این افزایش زمان دوشش نیز منجر به صدمه زدن به اسفنکتر نوک سرپستانک و بروز مشکلات بیشتر می شود. در این حالت استفاده از مواد ضدعفونی حاوی نرم کننده باعث حفظ سلامت پوست سرپستانک خواهد شد.

برای استفاده از مایعات ضدعفونی کننده و یا مراقبت از پوست سرپستان، می بایست از وسیله ای با طراحی خاص استفاده شود که ضمن نگهداری مایع و یا محلول به اندازه کافی، فضایی جهت ورود سرپستان به داخل مایع فراهم شود که این وسیله ظرف تیت گارد و یا دیپ کاپ می باشد. هر چه جنس بدنه و دبه در ظرف دیپ کاپ نرم تر باشد دوام و ماندگاری ظرف دیپ کاپ مورد استفاده در چال شیردوش بیشتر است.محصولات مرتبط