مورد علاقه ها 0
  • مدل : یک تکه
  • جنس : پلاستیکی
  • رنگ : زرد
  • نوع دام : گاو ، گاومیش ، شتر
پلاک گردن یک تکه مخصوص گاو؛
در دو نوع خام و با قابلیت چاپ اعداد بر روی پلاک؛
این نوع پلاک توسط تسمه به دور گردن دام انداخته می شود؛
به قطر 95 میلی متر؛
قابلیت خوانده شدن از فاصله دور؛
جهت استفاده با کمربند تسمه ای؛
نوع
مدل
یک تکه
جنس
جنس
پلاستیکی
رنگ
رنگ
زرد
دام
نوع دام
گاو ، گاومیش ، شتر
هر چند شکل ظاهری بیشتر پلاک ها تولیدی یکسان می باشد، با این حال مواد تشکیل دهنده پلاک به منظور ماندگاری در تمام طول عمر دام بسیار اهمیت دارد.

پلاک های گردنی یکی از انواع پلاک شناسایی دام است که به علت بزرگ بودن صفحه و نصب در دو طرف گردن دام، امکان ثبت و خواندن شماره دام مورد نظر از فاصله زیاد را امکان پذیر می سازد. به خصوص در گله های صنعتی شتر که در فصل جفتگیری شتر نر مهاجم و خطرناک می باشد. همچنین از آنجاییکه برای نصب این نوع پلاک آسیبی به بدن دام وارد نمی گردد، این کالا مورد توجه برخی از طرفداران حقوق حیوانات نیز می باشد. در صورتیکه دام ها در مرتع نگهداری می شوند و یا خواندن شماره ها از فاصله می بایست انجام پذیرد، استفاده از این نوع پلاک توصیه می گردد.
جهت نصب این پلاک بر روی گردن می بایست از طناب استفاده شود.