مورد علاقه ها 0
  • نوع دام : گاو
فریم فری استال گاو؛
ایجاد محیط و بستری تمیز، اختصاصی و راحت برای استراحت گاوهای شیری؛
طراحی صحیح و علمی؛
استفاده از روش علمی در قرار دادن میله گردنی جهت جلوگیری از آسیب به دست گاو هنگام بلند شدن؛
کاهش ورم پستان و بیماری حرکتی؛
کمک به تهویه بهاربند و سالن نگهداری گاو؛

مشخصات فنی لوله مورد استفاده در تولید فری استال:

ستون - لوله 3 اینچ (ضخامت ورق 3 میل)
لوله خم اصلی - دو سوم شاخه لوله 2 اینچ (ضخامت ورق 2.5 میل)
لوله گردنی و لوله سینه ای- یک و یک چهارم اینچ (ضخامت ورق 2.5 میل)
اتصالات با بست و پیچ و مهره (قابل تنظیم و متحرک)
دام
نوع دام
گاو
فری استال سیستمی است که در صورت طراحی صحیح می تواند محیطی بهداشتی تر در مقایسه با سیستم های قدیمی تر پرورش گاو فراهم نماید. به این صورت که علاوه بر ایجاد فضایی کم استرس تر برای دام، می توان مدیریت بهتری در گله اعمال نمود و به دنبال آن هزینه های کمتری برای درمان بیماری های پستانی و سم ناشی از آلودگی و یا نامناسب بودن کف بهاربندها پرداخت نمود.

همچنین با چینش صحیح دام ها در سالن، تهویه بهاربند نیز به نحو یکنواخت تری انجام می پذیرد.مزایای جایگاه های فری استال :
  • امکان نگهداری حیوانات در تراکم بیشتر
  • کاهش کار کارگری مورد نیاز برای گاوها
  • تمیز تر و آرام تر بودن گاوها
  • کاهش بروز جراحات سر پستانکها و کاهش صدمات پستان
  • افزایش ضریب سلامت دام
  • افزایش زمان استراحت و نشخوار دام در حال دراز کشیدن
  • کاهش لنگش، بیماریهای سم و تا حدودی بیماریهای تولیدمثلی
  • نصب راحت تر و کم هزینه تر هواکش ها به دلیل متمرکز و منظم بودن جایگاه استراحت گاوها