favorite_border
مورد علاقه ها 0
  • نوع دام گاو ، شتر
فریم درمانی جهت مهار دام برای انجام عملیات دارویی (واکسیناسیون)، مگنت گذاری، پلاک زنی و فعالیت های مدیریتی گله به صورت انفرادی و یا گروهی؛
فریم گاو مخصوص انجام عملیات درمانی مانند تلقیح و یا واکسیناسیون؛
کله بند ساده و قفل دار گاو،
محافظ فلزی تجهیزات داخل بهاربند،
در باکس گوساله و تولید انواع بهاربند انفرادی زایشگاه،
مهار دام و حفظ سلامت گاو و نیروی کار؛
از جنس ورق و لوله سنگین آهنی؛
دام
نوع دام
گاو ، شتر
فریم های درمانی از نظر ساختاری بسیار شبیه فریم های شیردوشی قدیمی و یا هرینگ بون می باشند. به این صورت که دامها به صورت مورب در کنار یکدیگر قرار می گیرند. همچنین با تعبیه محل هایی بر روی فریم جهت قرار دادن لوله و یا میله، امکان حرکت رو به عقب دام غیرممکن و دام جهت امور تلقیح و یا واکسیانسیون و یا بررسی های دامپزشکی در حد امکان بی حرکت می شود.

فریم های در مانی را در بیمارستان، شیردوشی و یا در قسمتی از بهاربند تعبیه می کنند.

بسته به مورد استفاده (گاو، شتر و یا گوسفند و بز) ابعاد و طراحی فریم های درمانی متفاوت می باشد.