favorite_border
مورد علاقه ها 0
کش گردن رنگی جهت گروه بندی گاوها در بهاربندهای مختلف و تفکیک دام ها در گله؛
عدم نیاز به مهار دام جهت جایگذاری و استفاده از حداقل نیروی کار؛
جایگذاری سریع بر روی گردن دام توسط یه نفر در چال شیردوشی؛
تشخیص سریع و بدون نیاز به تجهیزات کمکی پرهزینه جهت شناسایی دام؛
تنوع رنگ و تمایز بالا و قابلیت تشخیص از راه دور؛
سهولت در تفکیک دامها در بهاربند ها؛
نشاندار کردن دام های ورمی و بیمارستانی در زمان دوشش؛
مقاومت نسبت به پارگی و فرسودگی؛
حفظ سلامت گردن دام در مقایسه با نخ و طناب؛
امکان تولید به ابعاد سفارشی؛
در پهنای 2 سانتی متری، 2 و نیم و 3 سانتی متری؛
دامها در دامداری های صنعتی معمولا بر حسب میزان تولید و با توجه به متفاوت بودن جیره و خوراک مصرفی در بهاربند ها و یا سالن های متفاوتی نگهداری می شوند. از آنجاییکه دام ها و به خصوص گاوها در طول روز جهت امور مختلفی مانند تلقیح، شیردوشی، سم چینی و یا تشخیص آبستنی از بهاربندهای خود خارج می شوند و با توجه به اینکه گاهی به هر دلیلی ممکن است یک گاو بهاربند خود را ترک نماید، استفاده از شاخص های رنگی مانند کش و یا طناب یکی از سریع ترین راه ها برای شناسایی دام جهت قرار گرفتن در بهاربند صحیح می باشد.

با توجه به اینکه طناب به علت مقاومت بالا می تواند در شرایط خاصی منجر به خفه گی دام گردد، استفاده از کش مقاوم یکی از راه های سریع و مناسب جهت رفع این نیاز می باشد.

در مقایسه با نصب طناب و یا نخ پرس که نیاز به مهار کامل دام و استفاده از حداقل دو نفر دارد، نصب کش بسیار آسان تر است. این کار به راحتی، توسط کارگر شیردوش و در زمان دوشش انجام می گردد. به این صورت که با قرار دادن کش بر روی پوزه دام و سپس کشیدن به سمت گردن، کش در محل گردن قرار می گیرد. تغیر رنگ کش و تعویض با رنگ های دیگر ( در زمان تغییر در تولید دام و جا به جایی بهاربند) به راحتی و در چال شیردوش امکان پذیر است.

محصولات مرتبط