favorite_border
مورد علاقه ها 0
مکانیکال سیل پمپ شیر؛
جهت قرار گیری بين صفحه پمپ شیر و پروانه استیل پمپ شیر؛
جلوگیری از ورود شیر مکیده شده از رسیور شیردوشی به داخل موتور و شفت؛
کیفیت بالا و طول عمر زیاد؛
فیبر و فنر روندی جهت پمپ شیر روندی در سایز 0.55 - 0.75 و 1.1 کیلووات؛
فیبر و فنر گسترشی جهت پمپ شیر به ظرفیت 0.55 و 1.1 کیلووات؛