favorite_border
مورد علاقه ها 0
مهار شیرخوران فلزی قابل تنظیم؛
جهت جلوگیری از مکیدن پستان در گوساله های تازه از شیر گرفته شده؛
تنظیم توسط پیچ بسته به سن و سایز بینی گوساله؛
پیشگیری از ورم پستان در آینده؛
تولید کشور پاکستان - ترکیه؛
در بعضی از گوساله های تازه از شیر گرفته شده، عادت مکیدن پستان همچنان وجود دارد که این موضوع باعث بروز مشکلات پرورشی و بهداشتی در این دسته از گوساله ها می گردد. لیس زدن، می تواند منجر به رشد نامناسب سرپستانک ها و بروز ورم پستان در آینده گردد.

مهارشیر خوار قطعه ای است که به بینی گوساله های مبتلا به این عادت بسته می شود. با اقدام گوساله به مکیدن پستان گوساله دیگر، قسمت تیز مهار شیرخوار با ایجاد مزاحمت و درد، سبب فرار گوساله دیگر و ترک تدریجی این عادت می گردد. این عارضه بعد از شیرگیری و یا در بهاربندهای گروهی نگهداری گوساله ها مشاهده می شود.

باید توجه داشت که مهار شیرخوار تنها برای گوساله هایی استفاده می شود که دارای عادت لیسیدن و مکیدن پستان سایر گوساله ها باشند.