favorite_border
مورد علاقه ها 0
سوند تیغ مخفی جهت باز کردن کانال پستان گاو؛
تراشیدن بافت فیبرومی و بافت اضافی مانع جریان شیر؛
از جنس استیل؛
گاهی به دلیل بروز ورم پستان و یا در اثر جراحی و آسیب به سرپستان ها، بافت اضافی در داخل کانال پستانی ایجاد می شود و فرآیند دوشش را با اختلال مواجه می کند.
در این حالت، دامپزشک با استفاده از سوند تیغ مخفی، در ابتدا زایده داخل کانال پستان را که زیر دست نیز قابل لمس می باشد، ازاله می نماید و سپس روان شیر را در داخل سرپستان قرار می دهد.
سپس سرپستان پانسمان می شود و کاملا از معرض هوا دور نگه داشته می شود. استفاده از پنی سیلین و داروهای مورد نظر دامپزشک بعد از جراحی ضروری است.