favorite_border
مورد علاقه ها 0
  • جنس فلزی
  • نوع دام گاو
سوند تیغ مخفی جهت باز کردن کانال پستان گاو؛
تراشیدن بافت فیبرومی و بافت اضافی مانع جریان شیر؛
از جنس استیل؛
کمک به جریان بهتر شیراز پستان؛

در صورتیکه با مسایل درمانی آشنایی ندارید، استفاده از این کالا را به افراد متخصص واگذار نمایید.
جنس
جنس
فلزی
دام
نوع دام
گاو
گاهی به دلیل بروز ورم پستان و یا در اثر جراحی و آسیب به سرپستان ها، بافت اضافی در داخل کانال پستانی ایجاد می شود و فرآیند دوشش را با اختلال مواجه می کند.
در این حالت، دامپزشک با استفاده از سوند تیغ مخفی، در ابتدا زایده داخل کانال پستان را که زیر دست نیز قابل لمس می باشد، ازاله می نماید و سپس روان شیر را در داخل سرپستان قرار می دهد.
سپس سرپستان پانسمان می شود و کاملا از معرض هوا دور نگه داشته می شود. استفاده از پنی سیلین و داروهای مورد نظر دامپزشک بعد از جراحی ضروری است.