favorite_border
مورد علاقه ها 0

استفاده از پلاک گوش چه فایده ای برای من دارد؟

مشخص کردن جنسیت دام

می توانید برای مثال پلاک دام های نر را بر روی گوش چپ و پلاک دام های ماده را روی گوش راست نصب کنید. در این حالت و در حین حرکت دام ها به راحتی می توانید دام ها را شناسایی کنید.
با این روش نیازی به اتلاف وقت، مهار کردن دام ها، آلوده کردن دست ها برای شناسایی جنسیت دام ها نیست.تعیین سن دام ها

نیازی نیست دام ها را مهار کنید، دندان های آن ها را برای تعیین سن بشمارید و سپس برای نگهداری و یا حذف آنها تصمیم گیری نمایید. شماره گوش این نیاز شما را به دو روش برطرف می سازد:


1- استفاده از رنگ خاص برای هر سال. برای مثال رنگ زرد برای سال 98 و رنگ سفید برای 99 
2- استفاده از عدد هر سال در ابتدای شماره اختصاص داده شده به دام. برای مثال بره های متولد سال 98 را می توانید با شماره 8 آغاز کنید. مانند 8001 و 8002
مشخص کردن قوچ ها و میش های اصلی گله

در این حالت با نوشتن نام دامها بر روی پلاک و یا استفاده از پلاک دوم رنگی می توانید این دام ها را سریع تر شناسایی و مدیریت کنید.شناسایی فرزندان تک، دوقلو و یا سه قلو

در این روش شناسایی بدون نیاز به نرم افزار و یا برگه ثبت مشخصات دام، می توانید دام مورد نظر را برای فروش یا نگهداری انتخاب کنید. برای این منظور روش مشخصی برای پلاک زنی در نظر بگیرید و در طی سالهای پرورش دام آن را تکرار کنید. برای مثال رنگ بنفش برای دوقلو ها و رنگ نارنجی برای سه قلو ها 
شناسایی دام های مشکل دار

در این روش دام های دارای مشکل پا، ورم پستان، مشکلات پستانی و مبتلا به انواع بیماری ها برای فروش و ارسال به کشتارگاه سریعتر شناسایی می شوند. در این روش می توانید از پلاک رنگی برای شناسایی دام مبتلا استفاده کنید (مانند رنگ قرمز) و یا از تکه بردار برای این منظور بهره بگیرید.در یک روش شماره گذاری، برخی دامدارها در زمان نوزادی دام، به آن پلاک می زنند و سپس در سن بالاتر و در صورت ماندگاری دام در گله، در محل سوراخ قبلی بر روی گوش پلاک گذاری جدید انجام می دهند. یادآوری می شود که زخم گوش دام های نوزاد سریعتر بهبود می یابد.

1080
0
 
5
دیدگاه ها