favorite_border
مورد علاقه ها 0

کش گردن و مزایای آن در گروه بندی گاوها

محصولات زیر، کالاهایی هستند که به طور معمول برای گروه بندی گاوها مورد استفاده قرار میگیرند. در ادامه مقایسه ای در خصوص کارکرد هر کدام آورده شده است.


سهولت و سرعت نصب:


کش گردن: با توجه به بسته بودن هر دو سر کش و حالت حلقه ای آن، توسط یک نفر و به سرعت جایگذاری می شود. از رنگ های خاص، برای نشان دار کردن گاوهای ورم یا بیمارستانی در چال شیردوش می توان استفاده کرد و این کار به راحتی توسط یک کارگر شیردوش انجام پذیر است.

چسب دم : در صورت تمیز بودن دم نسبتا راحت نصب می شود. با این حال برای نصب می بایست دام کاملا مهار شود و حداقل به دو نفر برای نگه داشتن دم گاو و نصب چسب نیازمند است.

طناب : می بایست گره زده شود و در این حالت به یک تا دو نفر نیرو نیاز است. به علت نیاز به زمان جهت انداختن دور گردن و گره زدن آن، کارگر زمان زیادی نزدیک به سر و پوزه دام است و احتمال آسیب رسیدن به پرسنل بالا است.

تسمه قفل دار : تسمه طی یک عملیات ساده می بایست از قفل فلزی عبور کند. در این حالت به دو نفر نیرو نیاز است.  به علت نیاز به زمان جهت انداختن دور گردن و قفل کردن آن، کارگر مدت زمانی را نزدیک به سر و پوزه دام می ایستد و احتمال آسیب رسیدن به او وجود دارد.


ماندگاری بر روی گردن، پا و یا دم دام:


کش گردن: به علت خاصیت کش سانی، در صورت گیر کردن می تواند رها شود و بدون پاره گی بر روی گردن باقی بماند. در صورت گیر افتادن دام، کش از گردن جدا می شود و دام خفه و یا گرفتار نمی شود.

چسب دم : در صورت بالا بودن کیفیت چسب، ماندگاری بالایی دارد. در صورت کثیف بودن دم در زمان نصب و یا پایین بودن کیفیت کالا، به سرعت از دم جدا می شود.

طناب : اماندگاری بسیار بالایی بر روی بدن دام دارد و در صورت اتصال صحیح، تحت هیچ شرایطی باز و یا جدا نمی شود.

تسمه قفل دار : به علت پهن بودن معمولا گره مناسبی ایجاد نمی شود و در صورت فشار باز می شود.


دیده شدن از فاصله و در شب:


کش گردن : دارای تنوع رنگ مناسبی است . فضای پهنی را بر روی گردن می پوشاند و قابلیت دیده شدن از فاصله دور را داراست. به علت پهن بودن و حرکت گردن گاو تقریبا از تمام زوایا قابل دیده شدن است. در شب دید خوبی دارد. به علت تمیزی گردن در مقایسه با سایر قسمت های بدن تمیز و در دیدرس باقی می ماند.

چسب دم : فقط از پشت گاو دیده می شود و سطح مقطع آن نیز بسیار کوچک است. کاربر برای شناسایی دام مجبور به ایستادن در پشت دام است. در شیردوش های پارالل و کابین دار، دیده شدن دم و شناسایی گاو تقریبا غیرممکن است.

طناب : سطح مقطع باریکی را بر روی گردن در بر می گیرد و دید متوسطی دارد. به علت پهن بودن و حرکت گردن گاو تقریبا از تمام زوایا قابل دیده شدن است. در شب دید متوسطی دارد. به علت تمیزی گردن در مقایسه با سایر قسمت های بدن تمیز و در دیدرس باقی می ماند.

تسمه قفل دار : دارای تنوع رنگ بالایی است. فضای پهنی را بر روی گردن می پوشاند و قابلیت دیده شدن از فاصله دور را داراست. به علت پهن بودن و حرکت گردن گاو تقریبا از تمام زوایا قابل دیده شدن است. در شب دید خوبی دارد. به علت تمیزی گردن در مقایسه با سایر قسمت های بدن تمیز و در دیدرس باقی می ماند.


مقاومت نسبت به فرسودگی و دوام:


کش گردن : به علت استفاده از نخ و کش دارای عمر متوسط می باشد. بسته به مدت زمان استفاده و حضور زیر نور خوشید، می توان بعد از شستشو در دام های دیگر استفاده نمود.

چسب دم : یکبار مصرف می باشد.

طناب : معمولا امکان استفاده مجدد از آن به علت رنگ پریدگی وجود ندارد. به علت کور شدن گره و سفت شدن آن، معمولا کارگر طناب را پاره می کند و دور می ریزد.

تسمه قفل دار :  بسیار با دوام است و سال های بسیار زیادی بدون پارگی و یا تغییر رنگ بر روی گردن باقی می ماند. 


حفظ سلامت دام:


کش گردن : در صورت گیر افتادن سر دام، به راحتی و بدون هیچ گونه آسیبی، کش از گردن رها می شود و دوباره قابل استفاده خواهد بود.


چسب دم : در صورت عدم رعایت بهداشت، منجر به ایجاد زخم زیر چسب و در مواردی قطع دم می شود.

طناب : در صورت گیر کردن سر دام در نقاط زاویه دار بهاربند، منجر به بریدگی گردن و ایجاد زخم می شود. در صورت کلفت بودن طناب و مقاومت به پارگی، خفه گی دام دور از انتظار نیست. آزاد کردن دام وحشت زده در این حالت برای پرسنل بسیار خطرناک است. برای آزادسازی گاو، طناب می بایست پاره شود و قابل استفاده مجدد نخواهد بود.

تسمه قفل دار :  در صورت گیر افتادن دام در نقاط زاویه دار بهاربند منجر به گیر افتادن دام شود. به علت پهن بودن سطح مقطع تسمه، احتمال خفه شدن دام ضعیف است. آزاد کردن دام وحشت زده در این حالت برای پرسنل بسیار خطرناک است. بهتر است پیش از نجات دام کمی آرامبخش تزریق شود.


قیمت تمام شده:


کش گردن : هزینه اولیه خرید، متوسط است. امکان کنترل تعداد خریداری شده و آمارگیری وجود دارد. در صورت جدا شدن از سر گاو، قابل استفاده مجدد می باشد. امکان شستشو دارد.


چسب دم : هزینه اولیه خرید، پایین است. امکان کنترل مقدار خریداری شده و آمارگیری وجود ندارد. در صورت جدا شدن از دم گاو، قابل استفاده مجدد نمی باشد.

طناب : هزینه اولیه خرید، بالا است. امکان کنترل تعداد خریداری شده و آمارگیری وجود ندارد. در صورت جدا شدن از سر گاو، اغلب قابل استفاده مجدد می باشد.

تسمه قفل دار : هزینه اولیه خرید، بالا است. امکان کنترل تعداد خریداری شده و آمارگیری وجود دارد. در صورت جدا شدن از سر گاو قابل استفاده مجدد است. امکان شستشو وجود دارد.

1062
0
 
2
دیدگاه ها