favorite_border
مورد علاقه ها 0
ظرف چهارتایی سی ام تی تست؛
جهت تشخیص ورم پستان؛
جهت اضافه نمودن محلول شناسایی ورم پستان؛
قابل استفاده برای همه دام های شیرده؛

چگونگی انجام تست:

از هر کدام از سر پستانک ها، نمونه شیر به محفظه های جداگانه ظرف سی ام تی بدوشید . ظرف سی ام تی تست بصورت A,B,C,D و تفکیک شده تولید شده است. در ادامه مقدار مساوی از معرف تست ورم پستان کالیفرنیا به شیر اضافه کنید. سپس به آرامی ظرف نمونه گیری را بچرخانید تا شیر و معرف با یکدیگر کاملا مخلوط شوند. پس از 10 ثانیه، نتیجه را مشاهده کنید. معمولا شناسایی از طریق تغییر رنگ و یا میزان ژله ای شدن شیر دوشیده شده انجام می پذیرد.

تشخیص ورم پستان:

معرف ورم پستان کالیفرنیا با نوتروفیل واکنش می دهد و مخلوط آن نسبت به مقدار سلولی که در حال حاضر در شیر موجود است، غلیظ و یا ژله ای می شود . سطوح بالای نوتروفیل نشان دهنده عفونت است .