• جنس : فلزی
سطل شیر فلزی گوساله به ظرفیت 3 لیتر؛
جهت نصب بر روی حلقه دیواری و یا حلقه باکس گوساله؛
امکان ضد عفونی با کلیه مواد شوینده و حفظ سلامت دام؛
جهت استفاده برای خوراک، آب و شیر در گوساله های نوزاد و از شیر گرفته شده،
سطل شیر گوساله در دو نوع می باشد:

سطل مکانیسم دار که شیر توسط پستانک توسط گوساله مصرف می شود.
سطل آلومینیومی که دام به صورت مستقیم شیر را از داخل سطل می نوشد.
سطل های آلومینیومی دارای دوام بیشتری هستند و حجم کمتری را اشغال میکنند. راحتتر ضد عفونی می شوند و قیمت مناسبی هم دارند.
جنس
جنس
فلزی
دام
نوع دام
گاو ، گاومیش
محصولات مرتبط