• شیردوش : سیار
در بیدون ترک 30، 40 و 50 لیتری؛
در بیدون آلومینیومی 50 لیتری ایرانی (واشر تخت)؛
مخصوص بیدون های شیردوشی نصب شده بر روی دستگاه سیار شیردوشی؛
از جنس پلی کربنات و رنگ شفاف جهت مشاهده شیر وارد شده به بیدون؛
در تمامی دستگاه های شیردوش سیار گوسفند، گاو و بز مخزنی جهت ذخیره شیر در نظر گرفته می شود که بیدون یا ظرف شیر نام دارد. بیدون ها از جنس آلومینیوم، استیل و یا پلی کربنات ساخته می شوند و بعد از قرار گیری درب و واشر بر روی آنها، به عنوان مخزن خلا عمل می نمایند. شیر بعد از دوشیده شدن وارد بیدون می شود و در نهایت تخلیه می گردد.

در بیدون دارای دو یا سه ورودی جهت نصب شیلنگ شیر و تخلیه شیر از خرچنگی ها به داخل بیدون می باشد.

توجه داشته باشید که پیش از خرید در بیدون، می بایست مدل بیدون خود را به فروشنده معرفی نمایید. در غیر این صورت در بیدون بر روی بیدون به خوبی قرار نمی گیرد.
مدل دستگاه
شیردوش
سیار
دام
نوع دام
گاو ، گاومیش ، شتر ، بز ، گوسفند