favorite_border
مورد علاقه ها 0
  • مدل
  • جنس فلزی
  • رنگ
  • نوع دام گاو ، گاومیش
شماره فلزی کپل گاو؛
جهت نشان گذاری بر روی بدن گاو، تلیسه و گاومیش؛
شماره کوبی بدن به روش فریز کردن (داغ سرد)؛
شامل ست نُه تایی از عدد 0 تا 9 (عدد 6 و 9 یکسان می باشند)؛
سایز 85 در 55 میلیمتر؛
از جنس فلز برنج؛
نوع
جنس
جنس
فلزی
رنگ
دام
نوع دام
گاو ، گاومیش
شماره گذاری نقش بسیار مهمی در شناسایی دام دارد و کلیه اطلاعات شناسنامه ای دام شامل اطلاعات والدین و شجره، بیماری ها، درمان، تولید مثل و کلیه وقایعی که در طول زندگی دام اتفاق می افتد بر مبنای شماره اختصاص داده شده به دام، در برگه و یا نرم افزار مدیریت ثبت می گردد.

اگرچه پلاک گوش در انواع مختلفی تولید و بر روی گوش دام نصب می گردد، با این حال ماندگاری دایمی اعداد حک شده بر روی پوست و قابلیت خواندن شماره بدن از فاصله دور، سبب شده است که دامداران به شماره کپل توجه ویژه نمایند.

نشانگذاری عدد بر روی پوست به روش های مختلفی انجام می پذیرد و یکی از کم خطرترین آنها، استفاده از داغ سرد و یا انجماد پوست می باشد. در این حالت، با از بین رفتن رنگ دانه های مو، بعد از مدتی رشد موهای سفید در کنار موهای رنگی عدد ثبت شده بر روی بدن دام را نمایان می سازد.

باید توجه داشت که در بیشتر موارد، حذف عدد حک شده بر روی بدن غیرممکن می باشد. بنابراین در هنگام ثبت عدد می بایست دقت بالایی اعمال گردد.

لطفا به مقاله اضافه شده در خصوص نحوه نشانگذاری در قسمت " فایل ضمیمه " مراجعه فرمایید.