مورد علاقه ها 0
تهیه شده از لاستیک با استاندارد خوراکی؛
مقاومت بالا به شوینده شیردوشی؛
انعطاف پذیری بالا در برابر ضربه و کشش؛
بافت فشرده و مطابق با استاندارد تجهیزات مخصوص شیردوشی؛

ابعاد پرمصرف زانوی لاستیکی دستگاه شیردوش به شرح زیر است:
زانو لاستیکی 30 به 30؛
زانو لاستیکی 40 به 40؛
زانو لاستیکی 50 به 50؛
زانو لاستیکی 30 به 50؛
زانو لاستیکی 40 به 50؛
زانو لاستیکی 50 به 50؛
لوله های استیل دستگاه شیردوش به کمک زانو لاستیکی و رابط لاستیکی با استاندارد خوراکی به شیشه شیر، شیشه رسیور و به خطوط اصلی و فرعی متصل می شوند. این زانوها در سایزهای مختلف و به اشکال مختلفی هستند و هر دستگاه (وستفالیا، روند شیردوش و یا سایر دستگاه ها) زانوها و اتصالات مربوط به خود را دارند.

محصولات مرتبط