favorite_border
مورد علاقه ها 0
زانو لاستیکی نمره 30؛
زانو لاستیکی نمره 40؛
زانو لاستیکی نمره 50؛
زانو لاستیکی نمره 30 به 50؛
زانو بالای شیشه رکوردر نمره 16؛
زانو یو U مخصوص شیردوش سیار روندی و طرح روند؛
زانو 40 به 16؛

رابط لاستیکی نمره 30؛
رابط لاستیکی نمره 40؛
رابط لاستیکی نمره 50؛
رابط لاستیکی نمره 60؛
رابط لاستیکی نمره 30؛
رابط لاستیکی نمره 30 به 40؛
رابط لاستیکی نمره 30 به 50؛
رابط لاستیکی نمره 40 به 50؛
رابط لاستیکی نمره 50 به 60؛
لوله های استیل دستگاه شیردوش به کمک زانوهای لاستیکی با استاندارد خوراکی به شیشه های شیر، رسیور و به خطوط اصلی و فرعی متصل می شوند. این زانوها در سایزهای مختلف و به اشکال مختلفی هستند و هر دستگاه (وستفالیا، روند شیردوش و یا سایر دستگاه ها) زانوها و اتصالات مربوط به خود را دارند.

محصولات مرتبط