مورد علاقه ها 0
  • نوع دام : گاو ، شتر ، بز
پنس مخصوص شماره گوش فلزی یک تکه جهت استفاده در دام؛
بدنه فلزی و بسیار محکم؛
مخصوص پلاک گوش رشد خضرا؛
بدون نیاز به لوازم یدکی؛

این پنس جهت نصب پلاک گوش برنجی قدیمی مناسب و قابل استفاده نیست.
دام
نوع دام
گاو ، شتر ، بز
این اپلیکاتور، فقط جهت پلاک کوبی پلاک گوش های زیر مورد استفاده قار می گیرد:در طراحی پنس می بایست مواردی مانند دوام بالا، طراحی ارگونومیک جهت استفاده آسان توسط کاربر، حفظ امنیت کاربر و دام و استحکام بدنه رعایت گردد که در پنس شماره گوش یک تکه فلزی رشد خضرا این نکته ها کاملا رعایت گردیده است.

لطفا توجه داشته باشید که با وجود استفاده بیرونی از پنس شماره زن، در صورت خونریزی گوش و آلوده شدن دستگاه به خون حیوان، این پلاک زن می تواند باعث انتقال آلودگی در بین دام ها گردد؛ بنابراین توصیه می شود پس از استفاده از پلاک کوب برای هر دام و پیش از استفاده دوباره، دستگاه با محلول های شیمیایی معمولی مانند ساولن ضدعفونی گردد.
محصولات مرتبط