favorite_border
مورد علاقه ها 0
  • شیردوش ثابت ، سیار
جهت ضد عفونی پستان گاو، گوسفند و بز قبل و بعد از دوشش؛
مناسب ترکیبات کلردار (پری دیپ) و یده (پست دیپ) جهت ضد عفونی سر پستان؛

دیپ کاپ غیر قابل برگشت ترک؛
دیپ کاپ غیر قابل برگشت ایرانی با کیفیت بالای بدنه؛
مدل دستگاه
شیردوش
ثابت ، سیار
دیپ کاپ ظرفی پلاستیک است که جهت ذخیره مواد ضدعفونی کننده و فرو نمودن نوک پستان گاو در داخل آن قبل و بعد از دوشش دام استفاده می شود. این وسیله به اشتباه تیت کاپ نامیده می شود. محلول تیت گارد که بعد از دوشش استفاده می شود در ظرف دیپ کاپ ریخته می شود.


جدای از موارد استثناء مثل سل و لپتوسپیروز، بقیه عوامل ایجاد کننده ورم پستان از طریق کانال سرپستانک وارد پستان می شوند. گاوها دارای چندین اهرم بسیار موثر برای کاهش ریسک ورود عفونت از طریق سرپستانک می باشند. حتی عفونت هایی که با وجود فاکتورهای دفاعی کانال سرپستانک وارد پستان می شوند، معمولا بوسیله سیستم های دفاعی داخل در پستان مغلوب می گردند.
مکانیسم های دفاعی در برابر عوامل ایجاد کننده ورم پستان، شامل عوامل دفاعی سرپستانک و عوامل دفاعی خود پستان است.

عوامل دفاعی سرپستانک:
  • پوست سالم پستان
  • مکانیسم های بسته شدن کانال سرپستانک
  • باکتریها به دلیل چسبیدن به بافت کراتینی داخل کانال سرپستانک، در شیردوشی بعدی شسته شده واز پستان خارج میشوند.
سیستمهای دفاعی سرپستانک:


سرپستانک دارای یک سری سلولهای پوششی است که سطح آن دارای سلولهای مرده ای است که از کراتین پر شده است. بنابراین به دلیل ایجاد یک محیط و شرایط ضد باکتری بر روی آن، در اثر تماس با باکتری، از رشد باکتری ها جلوگیری می شود. بعلاوه، اسیدهای چرب موجود بر روی پوست سرپستانک، خاصیت جلوگیری از رشد باکتری را دارند. ولی علی رغم این خواص جلوگیری از رشد باکتری ها، چون این اسیدهای چرب با شستشوی مرتب پستان بوسیله مواد پاک کننده، از روی پستان پاک می شوند، به همین دلیل در انتخاب موادی که برای ضد عفونی قبل از دوشش برای سرپستانکها استفاده میشود، بایستی دقت زیادی گردد. پوست سالم و طبیعی سرپستانک ممکن است دچار بریدگی، ترک، برش، کوفتگی، زگیل، ضایعات آبله و سایر مشکلات شود. بنابراین باکتری ها می توانند بر روی سطح پوست سرپستانک تکثیر شده و به صورت یک مخزن برای عفونتهای ورم پستان درآیند. بررسی ها نشان داده است که سرعت شیردوشی از سرپستانکهایی که دچار حشگ شدگی و ترک خوردگی شدید هستند خیلی کمتر است و ممکن است دو برابر دوشیدن عادی زمان نیاز باشد تا همان میزان شیر دوشیده شود. البته این افزایش زمان اتصال دستگاه شیردوش میتواند منجر به صدمه زدن به نوک سرپستانک گردد. حفظ پوست سرپستانک در حالت سالم و طبیعی از کارهای مهم مواد نرم کننده موجود در مواد ضدعفونی بعد از دوشش است.


برای استفاده از مایعات ضدعفونی کننده و یا مراقبت از پوست سرپستان، می بایست از وسیله ای با طراحی خاص استفاده شود که ضمن نگهداری مایع و یا محلول به اندازه کافی، فضایی جهت ورود سرپستان به داخل مایع فراهم شود که این وسیله ظرف تیت گارد و یا دیپ کاپ می باشد. هر چه جنس بدنه و دبه در ظرف دیپ کاپ نرم تر باشد دوام و ماندگاری ظرف دیپ کاپ مورد استفاده در چال شیردوش بیشتر است.