مورد علاقه ها 0
گیج خلا پایه بلند؛
مخصوص نمایش میزان خلا در دستگاه شیردوش ثابت؛
جهت نصب در داخل سالن شیردوشی و بعد از یونیت وکیوم دستگاه شیردوش؛
کیفیت بالا و دقت در نمایش میزان خلا و وکیوم ایجاد شده؛
با دوام و طول عمر بالا؛
اساس کار دستگاه های شیردوشی بر مبنای تولید خلا است و این وکیوم است که منجر به دوشش شیر از پستان گاو می شود. وظیفه تولید خلا به عهده پمپ می باشد که این پمپ توسط یک الکتروموتور برقی به گردش در می آید و سپس در اثر حرکت محور پمپ، خلا ایجاد می گردد.

پمپ خلا ، به صورت یونیت شیردوشی، قسمتی از دستگاه شیردوش است که وظیفه تولید خلا مورد نیاز دستگاه را بر مبنای تعداد واحد دوشنده به عهده دارد. به این معنی که دامدار و یا نصاب دستگاه شیردوشی می بایست پمپی را جهت نصب در دستگاه در نظر بگیرد که تولید خلا مورد نیاز سیستم را با احتساب شیشه های رکوردر و طول لوله ها تامین نماید.

وظیفه درجه خلا، به عنوان یک نشانگر، نمایش میزان وکیومی است که در لحظه در خط هوا وجود دارد. سلامت درجه خلا به معنی انجام صحیح فرایند دوشش است. از این رو به صورت دوره ای می بایست کارکرد صحیح این قطعه کنترل گردد.
محصولات مرتبط