favorite_border
مورد علاقه ها 0
  • جنس :
  • شیردوش : سیار
زغال پمپ وکیوم شیردوشی؛
جهت پمپ خلا خشک (بدون روغن)؛
فقط مخصوص پمپ خلا با ظرفیت 240 لیتر در دقیقه؛
استفاده در شیردوش سیار ملاستی با موتور خشک؛
افزایش راندمان پمپ خلا و طول عمر زیاد؛
کمک به ثابت بودن خلا تولیدی؛
کیفیت بالا؛
جنس
مدل دستگاه
شیردوش
سیار
فیبر وکیوم یا ذغال پمپ خلا قطعه ای است که بر روی روتور در پمپ خلا قرار میگیرد و باعث ایجاد خلا از طریق هل دادن هوا به سمت بیرون پمپ خلا می شود. بعد از مدتی و با کارکرد دستگاه، ذغال پمپ به تدریج و در اثر نیروی اصطکاک خورده می شود و نیاز به تعویض پیدا می کند. 

ذغال پمپ خلا بسته به ابعاد و کشور تولید کننده دارای قیمت مختلفی می باشند. 

بیشتر پمپ های خلا شیردوشی در ظرفیت های زیر می باشند:


در پمپ وکیوم خشک دستگاه شیردوش سیار، تیغه پمپ از نوع تیغه ذغالی و یا مگنتی و به رنگ سیاه می باشد.

بسته به نوع تیغه، طول آن از 7 سانت تا حدود 30 سانت متغیر می باشد و پهنای آن نیز بسته به نوع پمپ  خلا متنوع است.

لطفا توجه داشته باشید که عمر فیبر پمپ وکیوم روغنی، تحت تاثیر فراهم بودن روغن در داخل پمپ  خلا در هنگام کار می باشد. لطفا توجه کنید که میزان روغن در روغندان پمپ در سطح مطلوبی باشد و یا با تعبیه روغندان بزرگ تر برای پمپ های خلا دستگاه ثابت شیردوشی از تامین شدن روغن به اندازه کافی برای دستگاه خود اطمینان حاصل نمایید.