favorite_border
مورد علاقه ها 0
  • نوع دام گاو ، شتر
ایجاد فضای بیشتر برای دوشش گاوها نسبت به فریم قدیمی شیردوشی؛
ایجاد مسیر مناسب با حرکت دام؛
ورود گاو به داخل فریم شیردوشی با سرعت بیشتر؛
ایستادن گاو عمود به چال شیردوشی؛
قرارگیری مهار بین دام ها برای جلوگیری از ایجاد مزاحمت برای دیگر گاوها؛
نصب خرچنگی از بین پاهای عقب گاو و امنیت بیشتر برای کارگران؛
دید بهتر اپراتور شیردوشی به پستان گاو و وضعیت دوشش؛
دوشش سریع تر دام به علت دسترسی راحت پستان؛
آرامش گاو در زمان حضور در فریم پارالل و سالن شیردوشی؛
آسایش گاوهای بزرگ جثه و شکم بالا؛
صرفه جویی در نیروی کار و زمان به علت قرارگیری سریع گاو در جایگاه فریم شیردوشی پارالل؛
یادگیری سریع گاو و عدم نیاز به هدایت توسط کارگر؛
دارای جک پنوماتیک به منظور ایجاد خروجی چنتایی و افزایش سرعت شیردوشی Rapid Exit؛
دام
نوع دام
گاو ، شتر