مورد علاقه ها 0
 • شیردوش : ثابت
 • نوع دام : گاو ، شتر
خم استاندارد لوله ها؛
ایجاد مسیر مناسب با حرکت دام؛
ورود گاو به داخل فریم بدون برخورد با خم لوله های فریم شیردوشی؛
ایستادن صحیح گاو نسبت به موقعیت کارگر در سالن شیردوشی؛
تسلط کامل اپراتور شیردوشی به پستان گاو؛
دوشش سریع تر دام به علت دسترسی راحت پستان؛
آرامش گاو در زمان حضور در فریم و سالن شیردوشی؛
آسایش گاوهای بزرگ جثه و شکم بالا؛
صرفه جویی در نیروی کار و زمان به علت قرارگیری سریع گاو در جایگاه؛
یادگیری سریع گاو و عدم نیاز به هدایت توسط کارگر؛
قابلیت نصب مهار بر روی ستون و دیوار جلو؛

مشخصات فنی لوله مورد استفاده در تولید فریم شیردوشی:

لوله های اصلی - لوله 2 اینچ و لوله یک و یک دوم اینچ (ضخامت ورق 2.5 میل)
لولا و چفت لولا - لوله 1 اینچ و لوله یک و یک چهارم اینچ (ضخامت ورق 2.5 میل)
مدل دستگاه
شیردوش
ثابت
دام
نوع دام
گاو ، شتر

در چال شیردوشی با تعداد واحد دوشنده کم، معمولا از فریم شیردوشی هرینگ بون استفاده می شود. این نوع فریم شیردوشی طرح ساده ای دارد و نصب آن نیز سریع و آسان می باشد. 

در طراحی فریم شیردوشی هرینگ بون مواردی مانند:

 • خم اصولی
 • بالا بودن کیفیت فریم و مقاومت در برابر ضربات و وزن گاو
 • زنگ نزدن
 • فراهم نمودن فضای کافی برای هر گاو
 • اقتصادی بودن قیمت تمام شده

 دارای اهمیت می باشند.

در کنار هم قرار گرفتن این موارد، باعث:

 • بالا رفتن سرعت ورود و خروج دام به سالن شیردوشی
 • ایستادن سریع و آسان دام در محل تعریف شده
 • بالا رفتن سرعت اتصال خرچنگی به پستان توسط کارگر
 • بالا رفتن سرعت دوشش
 • و افزایش راندمان دستگاه شیردوش

می گردد.