favorite_border
مورد علاقه ها 0
  • نوع دام بز ، گوسفند
فریم شیردوشی بز؛
فریم ثابت مخصوص شیردوش ثابت نصب شده در سالن شیردوشی؛
فریم شیردوشی سیار جهت مهار دام در زمان دوشش با دستگاه بزدوش سیار؛
دارای پنل خوراک دهی جهت تشویق دام به ایستادن در زمان دوشش؛
کمک به دوشش و افزایش سرعت عملیات شیردوشی؛
دام
نوع دام
بز ، گوسفند

همواره به خاطر داشته باشید که عملیات شیردوشی برای دام، یک فرآیند استرس زاست. زیرا در ابتدا دام از گله خود جدا می شود و سپس مجبور است برای مدتی، حضور در محیطی نا آشنا و به دور از سایر اعضا را تجربه کند. بنابراین به منظور کاهش این اضطراب و کمک به دام، می بایست فضا را به گونه ای طراحی و مدیریت کنیم که کمترین آسیب به دام و در اصل به سودآوری دام وارد گردد.

یکی از مسایلی که در این خصوص نیاز به طراحی صحیح و اصولی دارد، فریم نگهداری دام در زمان دوشش است. هر چند ظاهر فریم ها شبیه یکدیگر است اما در واقع تفاوت های کوچک موجود در آنها می تواند اثر زیادی بر رفاه و آسایش دام ایفا نماید.

در واقع استفاده نکردن از فریم غیر استاندارد، بهتر از بهره گیری از جایگاهی است که باعث افزایش استرس در دام گردد.


مزایای استفاده از فریم در زمان شیردوشی:

  • امکان مهار دام با نیروی کمتر
  • کاهش نیاز به نیروی کار کارگری در زمان دوشش
  • آرام تر بودن دام ها به علت قرارگیری در گروه
  • کاهش بروز جراحات سر پستانکها و کاهش صدمات پستان به علت ثابت بودن دام
  • افزایش ضریب سلامت دام
  • افزایش زمان استراحت و نشخوار دام به علت دوشش سریعتر