مورد علاقه ها 0

سمچینی کاربردی

بطور کلی انگشت خارجی در اندام قدامی (دستها) و انگشت داخلی در اندام خلفی (پاها) الگوی ما برای سمچینی محسوب می‌شوند. بعبارت دیگر شروع سمچینی یک اندام باید با این انگشت ها آغاز شود.

قبل از شروع سمچینی تمامی شرایط ایمنی برای خود و دام را مهیا سازید.

برای مطالعه مقاله بر روی عکس زیر کلیک کنید و یا از اینجا مقاله را مطالعه فرمایید.در این مقاله تنها به سه مرحله اول روش پنج مرحله ای سم چینی هلندی اشاره می شود. زیرا مراحل ۴ و ۵ مربوط به درمان و نحوه برخورد با سم های دارای جراحت می‌باشد.
15
0
 
1
لینک کوتاه:
دیدگاه ها