favorite_border
مورد علاقه ها 0

نحوه دوشش بز با دستگاه شیردوش سیار

فیلم زیر مربوط به یک مزرعه نیمه صنعتی پرورش بز می باشد. در این دامداری، دوشش بزها با دستگاه ثابت شیردوشی بز انجام می شود. در دامداری کوچک تر انجام این عملیات با بزدوش سیار نیز امکان پذیر است.

توجه داشته باشید که لاینر بزدوش با لاینر گوسفندی متفاوت است. دستگاه شیردوش بز نیز با شیردوش گوسفندی تفاوت دارد و این دو قابل استفاده به جای یکدیگر نمی باشند.

1158
1
 
4
دیدگاه ها