favorite_border
مورد علاقه ها 0

شماره زنی بر روی کپل – شماره زنی سرد

بهترین سن شماره زنی :

بهتر است که شماره زنی با شماره کپل، به روی کپل تلیسه های یک ساله و پیش از مگنت خورانی انجام گردد.


شماره زنی بر روی کپل به دو طریق انجام می شود:

 1. شماره زنی با استفاده از ازت که در صورت ماهر نبودن کاربر، احتمال آسیب به پوست دام زیاد است.
 2. شماره زنی با استفاده از الکل و یخ خشک که به صرفه تر می باشد و آسیب کمتری به دام وارد می گردد.
تجهیزات مورد نیاز:
 1. موزن دامی
 2. ظرف یا مخزن نگهداری ازت یا یخ خشک
 3. یخ خشک و الکل – یا ازت
 4. پلاک فلزی کپل
 5. اسپری الکل یا اسپری نانو نقره جهت ضدعفونی محل شماره زنی (اختیاری)


نوع ظرف مصرفی: 

می توان از ظرف پلاستیکی کوچک (دبه 22 لیتری شوینده های دامی) استفاده نمود. به این صورت که ظرف از قسمت بالا بریده شود و درون یک ظرف بزرگتر قرار گیرد. به منظور عایق سازی و مصرف کمتر یخ یا ازت و جلوگیری از شکسته شدن ظرف اصلی در اثر سرمای زیاد ناشی ازت یا یخ خشک، فاصله بین دو ظرف با خاک اره پر گردد.


شماره زنی :

 • دام کاملا در باکس مهار گردد.
 • ناحیه مورد نظر جهت شماره زنی بر روی بدن دام با موزن کاملا مو زدایی شود. در صورت استفاده از ازت، می بایست محل مو زدایی شده با تیغ نیز مو زدایی بیشتر گردد. در صورت تمایل می توان پس از مو زدایی الکل را جهت ضدعفونی بر روی پوست اسپری کرد. 
 • شماره های فلزی در ازت یا محلول الکل – یخ خشک قرار داده شود. در زمان ورود پلاک ها به داخل مایع، محلول شروع به جوشیدن میکند که می بایست تا سرد شدن کامل پلاک های فلزی و از جوش افتادن آن صبر شود. 
 • در صورت استفاده از یخ خشک – الکل، پلاک فلزی به مدت یک دقیقه بر روی پوست فشار داده شود. در صورت استفاده از ازت، پلاک فلزی به مدت سی ثانیه بر روی پوست قرار گیرد. 
 • به دلیل تکان خوردن دام و حصول بهترین نتیجه، در هر نوبت فقط یک پلاک فلزی بر روی پوست قرار بگیرد.
 • بعد از یک ماه، پوست محل شماره خورده کنده می شود و موی جدید به رنگ سفید رشد می کند.
930
0
 
3
دیدگاه ها