favorite_border
مورد علاقه ها 0

اهمیت اقتصادی ورم پستان

اغلب دامپروران خسارت ورم پستان را ناشی از موارد بالینی، دام هایی که باید حذف شوند و هزینه دامپزشک و دارو می دانند. اما آنچه که مورد توجه قرار نمی گیرد خسارت ناشی از کاهش تولید شیر ناشی از ورم پستان تحت بالینی است. نقص در کنترل ورم پستان در گله های شیری مثل دور ریختن شیر است زیرا تولید شیر گاوهای مبتلا به طور معنی داری کمتر از گاوهای سالم است. همچنین طول عمر اقتصادی گاوهای دارای SCC بالا کمتر است.

مطالعات نشان می دهد میزان افت شیر در گاوهای مبتلا به عوامل اصلی ورم پستان بیش از 700 کیلوگرم می باشد. خسارت مستقیم ناشی از هر مورد ورم پستان بیش از 200 دلار (به علت نوسان نرخ ارز و وارداتی بودن داروها، هزینه به دلار بیان شده است) است که 85 درصد از کل خسارت ناشی از ورم پستان بالینی به علت افت تولید شیر و دور ریختن شیر دوشیده شده است. لذا بهتر است در عوض کاهش هزینه های مستقیم برای درمان ورم پستان های بالینی، بروز آن را کاهش داد.

موارد زیر هزینه های اضافه ای است که در صورت بروز ورم پستان دامدار متحمل خواهد شد:

  • کاهش تولید شیر
  • دور ریختن شیر
  • هزینه حذف زودتر از موعد یک دام
  • هزینه کارگر اضافه
  • هزینه دارو
  • هزینه دامپزشک
نمونه برداری از تانک شیر بیانگر تعداد سوماتیک سل در آن دامداری است و می تواند نشان دهنده وجود بیماری در آن گله باشد. گرچه این آمار دام های مبتلا را شناسایی نمی کند اما به شرح جدول زیر می تواند به دامدار هشدار دهد که چه میزان پول در طی سال از دست خواهد داد.


ارتباط بین تعداد سوماتیک سل SCC تانک شیر، درصد پستان های آلوده و درصد افت تولید شیر

 SCC تانک شیر در هر میلی لیتر درصد پستان های آلوده  درصد افت تولید
 200.0006 0
 500.00016 
 1.000.00032 18 
 1.500.00048 29 
531
0
 
1
دیدگاه ها