favorite_border
مورد علاقه ها 0

مدیریت شیر دوشیده شده

شیر دوشیده شده می بایست فیلتر شود، خنک شود و در محلی تمیز و جدا از سالن شیردوشی، نگهداری گردد.

شیر را میتوان بعد از دوشش و زمانی که به سیستم خنک کننده پمپ می شود با فیلتر تصفیه کرد و یا به صورت دستی در زمان تخلیه شیر در مخزن نگهدارنده، فیلتر و صاف نمود.

اگر فیلتر یک بار مصرف می باشد می بایست بعد از هربار مصرف دور انداخته شود. به عنوان جایگزین، می توان از یک فیلتر ضخیم تر استفاده نمود و بعد از هر بار استفاده آنرا شستشو و ضدعفونی نمود. صافی کاغذی، پارچه ای و حتی استیل و آلومینیومی، دلمه های شیر و ذرات بزرگ تر را جدا میکند و به طور کلی موجب تشخیص بالا بودن بهداشت و سلامت شیر توسط سکوهای جمع آوری و بازرسین می شود.

سردکردن سریع شیر بعد از جمع آوری، به منظور جلوگیری از افزایش بار میکروبی و کاهش کیفیت شیر بسیار ضروری است. اگر تاسیساتی برای خنک کردن فراهم نمی باشد شیر می بایست فورا توسط آب تا دمای 3 تا 4 درجه سانتیگراد خنک شود.

شیر ذخیره شده، تا زمان انتقال به سکوی جمع آوری می بایست حداکثر تا دمای 4 درجه سانتیگراد انبار شود. توجه داشته باشید که حتی شیرهای با کیفیت بالا و با بار میکروبی کمتر از 10000 باکتری در میلی لیتر و دمای 4 درجه را نمی توان بدون نگرانی از کاهش کیفیت بیشتر از دو روز نگهداری نمود.

شیری که به دمای 4 درجه سانتیگراد نرسیده است می بایست هر چه سریعتر به سکوی جمع آوری شیر منتقل شود.

لطفا برای آگاهی از انواع فیلتر شیردوشی، این لینک را مشاهده فرمایید.

320
0
 
1
دیدگاه ها