favorite_border
مورد علاقه ها 0

نمره دادن به سرپستان | درجه بندی سرپستان

برای نمره دادن به سرپستان ها، بلافاصله پس از جدا کردن خرچنگی ها بررسی صورت می گیرد. سرپستانک می بایست حتما لمس شود زیرا میزان اِدِم و سفتی آن نیز می بایست مورد ارزیابی قرار گیرد. همچنین با خم کردن سرپستان، ارزیاب می بایست تغییرات موجود بر نوک پستان را نیز مشاهده و بررسی نماید.

اغلب سیستم های درجه بندی بر اساس شدت هایپرکراتوز کانال سرپستان انجام می پذیرد و از 0 تا 4 به سرپستانک امتیاز داده می شود.

درجه صفر: نوک سرپستانک کاملا طبیعی است. ممکن است کمی ضخیم شدگی بر روی حلقه سرپستان دیده شود اما ناهمواری بر روی اسفنکتر وجود ندارد (عکس زیر).


درجه یک: مجرای اسفنگتر کمی از حد طبیعی بیشتر باز بوده و نرمی طبیعی خود را از دست داده است و ظاهر دایره ای شکل به خود می گیرد. حلقه کانال کمی برجستگی دارد و توده های بافت کراتینی ممکن است بر روی آن ایجاد شده باشد.درجه دو: هایپرکراتوز متوسط: مقدار کمی از بافت کراتینی ناهموار به میزان یک تا دو میلی متر از مجرای اسفنگتر سرپستان بیرون زده شده است.


درجه سه: مجرای سرپستان خیلی سخت و ناهموار است و مقداری مواد کراتینی از همه طرف اسفنکتر بیرون زده است .


درجه چهار: بیرون زدگی زیاد مواد کراتینی (به طول 2 تا 4 میلی متر)، مشاهده می شود و اسفنگتر از همه طرف بیرون زده است.


برای گله ها، امتیاز سرپستان 0.5 تا 1 می بایست هدف گذاری شود. اگر میانگین امتیازها بیشتر از این مقدار باشد، عوامل به وجود آورنده می بایست مورد توجه قرار گیرند. همچنین با گروه بندی گاوها و سپس بررسی میزان امتیاز پستانی هر گروه، بررسی شود که آیا بین امتیاز سرپستان ها و شیوع ورم پستان در هر گروه ارتباطی وجود دارد یا خیر.

در صورتیکه به هر دلیل امکان لمس تک تک سرپستان ها مقدور نباشد، این امتیاز را برای یک گاو در نظر بگیرید و سپس با دیگر دام ها مقایسه کنید.
در بعضی از سیستم های امتیازدهی، به جای امتیاز 4 به عنوان حاد بودن شرایط، از 5 به عنوان حداکثر استفاده می شود.


درجه بندی باشگاه بین المللی برای سرپستانک
  1. طبیعی :  نوک سرپستان صاف است (درجه صفر)
  2. دارای حلقه صاف : اسفنگتر سرپستان تورم دارد و بالا آمده است و این تورم قابل مشاهده است. (درجه یک)
  3. دارای حلقه ناصاف ( درجه 2 و 3)
  4. دارای حلقه خیلی ناصاف ( درجه 4)


انتظار آن است که تنها 20 درصد گله دارای حلقه صاف و ناصاف و تنها 10 درصد دارای حلقه بسیار ناصاف باشند. در صورتیکه شیوع موارد غیر طبیعی بیشتر از درصدهای فوق می باشد، گله مستعد به ورم پستان است و می بایست علت های به وجود آورنده هر چه سریعتر مرتفع گردند.

588
0
 
2
دیدگاه ها