favorite_border
مورد علاقه ها 0
  • نوع دام : بز
به زودی
شیرنوش یک لیتری بزغاله؛
جهت خوراندن آغوز، شیر و جایگزین شیر؛
امکان تعویض سرپستانک؛
کیفیت متوسط بدنه شیرنوش و سرپستانک؛
قابل شستشو و ضدعفونی؛

لطفا توجه داشته باشید که شیرنوش بزغاله قابل استفاده برای بره نمی باشد.
دام
نوع دام
بز
ظرف شیر بزغاله در دو نوع می باشد:
  1. شیرنوش بزغاله با ظرفیت 1 لیتر و حجم کم جهت خوراندن شیر و یا شیر خشک مخصوص به بزغاله نوزاد که از مادر جدا شده است.
  2. سطل مکانیسم دار که شیر توسط پستانک مخصوص توسط بزغاله مصرف می شود.
در سطل مکانیسم دار آلمانی 6 عدد سر پستانک بر روی سطل شیر نصب می شود. به این معنی که 6راس بزغاله ( در باکس نگهداری گروهی ) می توانند همزمان شیر موجود در سطل را مصرف نمایند.

مزیت استفاده از سطل شیر مکانیسم دار در پرورش بزغاله ها، ایجاد ناودان مری در دام نوزاد و بهبود گوارش دام می باشد.

توجه داشته باشید که برای شستشو و ضدعفونی سطل شیر بزغاله، می بایست کلیه قطعات باز و ضدعفونی شوند. در زمان باز کردن مکانیسم پستانک، دقت کنید که توپی داخل آن گم نشود در این صورت دستگاه قابل استفاده نمی باشد.


پرورش بزغاله با شیشه و پستانک

شیرنوش وسیله ای است که به کمک آن به بزغاله هایی که به هر دلیل از مادر خود شیر دریافت نمی نمایند و یا اینکه از شیرخشک در تغذیه دام استفاده می شود، شیر خورانده می شود. کیفیت بدنه، ضامن طول عمر و تعداد دفعاتی است که می توان از یک شیرنوش استفاده نمود. کیفیت بالای سرپستانک نیز باعث دوام و ماندگاری بیشتر آن در دامداری می باشد. 

در یک واحد پرورش گوسفند،وقتی تصمیم به پرورش مصنوعی بزغاله ها گرفته می شود اولین روشی که به ذهن پرورش دهندگان می رسد استفاده از شیشه و پستانک است . بزغاله ها در 5-3 روز اول ، هر 6 ساعت یکبار با استفاده از شیشه و پستانک تغذیه می شوند. بعد ازاین مدت بزغاله ها هر روز 3-2 دفعه با جایگزین شیر تغذیه میشوند.در این روش مقدارمصرف جایگزین شیر را به سهولت می توان کنترل نمود.اگر باگذشت زمان و همراه با رشد بزغاله مقدار خوراک جایگزین شیر و مدت تغذیه تغییر نکند پیش معده بزغاله ها با گذشت زمان بزرگتر شده و عوارض ناخواسته حاصل از پرورش نامناسب به چشم خواهد خورد. در پرورش با شیشه و پستانک می توان از شیر میش های دیگر نیز به عنوان منبع شیر استفاده نمود.

با توجه به حساسیت گروه سنی بزغاله به بیماری ها، شستشوی دقیق و کامل شیرخوران بسیار ضروری است و می بایست مورد توجه قرار گیرد.