favorite_border
مورد علاقه ها 0
شیرنوش یک لیتری بزغاله جهت خوراندن آغوز، شیر و جایگزین شیر؛
امکان تعویض سرپستانک؛
کیفیت بالای بدنه شیرنوش و قابلیت شستشو و ضدعفونی آسان؛
شیرنوش وسیله ای است که به کمک آن به بره هایی که به هر دلیل نمی توانند شیر مادر خود را دریافت نمایند و یا اینکه از شیرخشک در تغذیه آنها استفاده می شود، شیر خورانده می شود.

کیفیت بدنه، ضامن طول عمر و تعداد دفعاتی است که می توان از یک شیرنوش استفاده نمود. کیفیت سرپستانک نیز باعث دوام و ماندگاری بیشتر آن در دامداری می شود.

پرورش بره ها با شیشه و پستانک


در یک واحد پرورش بز، وقتی تصمیم به پرورش مصنوعی بره ها گرفته می شود، اولین روشی که به ذهن پرورش دهندگان می رسد استفاده از شیشه و پستانک است.

بره ها در طی 3 تا 5 روز اول، هر 6 ساعت یکبار با استفاده از شیشه و پستانک تغذیه می شوند. بعد ازاین مدت، بره ها هر روز 2 تا 3 دفعه با جایگزین شیر تغذیه می شوند.

در این روش مقدار مصرف جایگزین شیر را به سهولت می توان کنترل نمود. اگر باگذشت زمان و همراه با رشد بره، مقدار خوراک جایگزین شیر (علوفه و کنسانتره) و مدت تغذیه تغییر نکند، پیش معده بره ها با گذشت زمان بزرگتر شده و عوارض ناخواسته حاصل از پرورش نامناسب به چشم خواهد خورد. در پرورش با شیشه و پستانک می توان از شیر میش های دیگر نیز به عنوان منبع شیر استفاده نمود.