• جنس : پلاستیکی
سطل شیر گوساله به همراه سرپستانک و مکانیسم به ظرفیت 7 لیتر؛
به همراه قلاب فلزی جهت نصب بر روی دیوار و یا در باکس گوساله؛
امکان تعویض سرپستانک و قطعات مصرفی؛
دارای خط کش مدرج جهت تعیین حجم شیر؛
سطل شیر گوساله در دو نوع می باشد:
  • سطل مکانیسم دار که شیر توسط پستانک توسط گوساله مصرف می شود.
  • سطل آلومینیومی که دام به صورت مستقیم شیر را از داخل سطل می نوشد.
در سطل های مکانیسم دار، از 1 تا 3 عدد پستانک بر روی سطل شیر نصب می شود. سطل شیرهای ایرانی فقط دارای یک عدد سرپستانک می باشند. مزیت سطل شیرهای مکانیسم دار ایجاد ناودان مری در گوساله و بهبود گوارش دام می باشد. توجه داشته باشید که برای شستشو و ضدعفونی سطل شیر گوساله می بایست کلیه قطعات باز و شسته شود. در زمان باز کردن مکانیسم پستانک دقت کنید که توپی داخل آن گم نشود در این صورت دستگاه قابل استفاده نمی باشد.
جنس
جنس
پلاستیکی
دام
نوع دام
گاو
محصولات مرتبط